małżeństwa dla wszystkich

poniedziałek, 30 kwietnia 2012

MNW na spotkaniach z posłami

Reprezentacja akcji Miłość Nie Wyklucza w ostatnich tygodniach odbyła dwa spotkania dotyczące ustaw o związkach partnerskich. Naszym celem było przeprowadzenie konsultacji na temat przyszłych prac nad projektami.

Najpierw spotkaliśmy się z posłem Arturem Duniem (PO), aby porozmawiać o przygotowywanym przez niego projekcie ustawy o związkach partnerskich.

Spotkanie miało na celu uzyskanie u źródła informacji o projekcie, gdyż dotychczasowe informacje znane są jedynie z doniesień prasowych. Rozmawialiśmy z posłem także o poparciu w szeregach PO dla idei związków partnerskich i szansach na uchwalenie któregokolwiek z projektów ustawy w przyszłości. Przy obecnej konfiguracji politycznej w Sejmie RP uchwalenie każdego z projektów ustaw wymaga poparcia dużej części posłów koalicji PO-PSL. 

Skonfrontowaliśmy także założenia jego projektu  z oczekiwaniami co do jego treści wypracowanymi do tej pory za pośrednictwem dwóch ankiet przeprowadzonych przez akcję Miłość Nie Wyklucza i portal Homiki.pl. Staraliśmy się także porównać jego założenia z zapisami projektu ustawy złożonego już w Sejmie RP przez RP i SLD, a w powstawaniu którego akcja MNW brała czynny udział jako strona społeczna.
Poseł Artur Dunin zapowiedział złożenie projektu w niedługim czasie po zakończeniu konsultacji wewnętrznych w partii. Zapewnił nas także, że dołoży starań, aby żaden ważny zapis z już i tak dosyć ubogiego projektu nie został usunięty podczas prac w komisjach. 

Z niecierpliwością czekamy na złożenie tego projektu ustawy o związkach partnerskich, aby móc w pełni odnieść się do jego treści. Z dotychczasowych informacji  wynika, że projekt nadal jest w trakcie konsultacji wewnętrznych w PO, a termin jego złożenia planowany jest na połowę maja.

Spotkaliśmy się również z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, która wyraziła gorące i niezmienne poparcie dla idei wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku uczestniczyła ona w pracach podkomisji pracującej nad projektem ustawy Grupy Inicjatywnej o umowie związku partnerskiego złożonym pod koniec ostatniej kadencji Sejmu. 

Pani Pełnomocniczka zwróciła uwagę na to, że większy wpływ na zmianę poglądu posłów niezdecydowanych niż na przykład wysyłanie maili mogą mieć osobiste spotkania posłów z ich wyborcami chcącymi zawrzeć związek partnerski i zachęciła nas do takich działań.

Na nasze pytanie o stanowisko rządu odnośnie związków partnerskich podkreśliła istnienie dużych podziałów natury światopoglądowej w rządzie i to, że nie wiadomo jeszcze, który resort będzie przygotowywał oficjalne stanowisko rządu. My po cichu liczymy na to, że to zadanie zostanie powierzone Pani Pełnomocniczce.

sobota, 28 kwietnia 2012

Nowa kampania wystartowała

Z radością informujemy, że wystartowała nowa kampania akcji Miłość Nie Wyklucza pod nazwą "W związku z miłością".
Zapraszamy do polubienia i śledzenia kampanii na Facebooku, gdzie możecie poznać Huberta i Oktawiusza - pierwszą z par naszej kampanii.W najbliższych dniach ruszy również strona www.

Wy też możecie stać się częścią kampanii. Szczegóły wkrótce.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

MNW w sprawie wykluczenia osób LGBT z "Żywej Biblioteki" w Białymstoku

Poniżej prezentujemy list wystosowany przez akcję Miłość Nie Wyklucza do kierownictwa Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w związku z wykluczeniem osób LGBT z "Żywej Biblioteki" organizowanej przez Centrum.

Cała historia
została opisana tutaj

Żywa Biblioteka Białystok - list MNW.

niedziela, 1 kwietnia 2012

Miłość Nie Wyklucza zmienia się na wiosnę

Początki akcji Miłość Nie Wyklucza to kilkoro aktywistów i aktywistek którzy postanowili zorganizować akcję informacyjną dotyczącą związków partnerskich. Obecnie MNW tworzy zespół prawie dwudziestu osób, które na co dzień czynnie działają w ramach akcji oraz rzesza osób wspierających nasze działania swoją wiedzą i umiejętnościami.

Wiosna tego roku może być początkiem dużych zmian dla społeczności LGBT w Polsce. W Biurze Legislacyjnym Sejmu RP trwają prace nad opinią ws. projektu o instytucji związku partnerskiego. Wkrótce w Sejmie zostaną złożone kolejne dwa projekty dotyczące związków partnerskich. Widać wyraźną zmiana w postrzeganiu problemu uregulowania prawnej sytuacji związków jednopłciowych oraz nieformalnych związków różnopłciowych.

Marzyliśmy o choć jednym projekcie, teraz mamy aż trzy.

W zawiązku z tym akcja Miłość Nie Wyklucza stoi przed nowymi wyzwaniami oraz ogromem działań związanych z pracami nad złożonymi projektami. Chcemy być obecni na posiedzeniach komisji i podkomisji które będą nad nimi pracować. Niedługo startujemy także z nową odsłoną kampanii informacyjnej dotyczącej związków partnerskich. To wszystko wymaga od nas dobrej organizacji.

W związku z tym postanowiliśmy dokonać zmian w strukturze i funkcjonowaniu akcji Miłość Nie Wyklucza, których celem jest większa profesjonalizacja naszych działań.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. funkcja koordynatora akcji, którą od samego początku pełnił jej pomysłodawca i inicjator Wojciech Szot, zostaje przekazana „zarządowi” złożonemu z administratorki i koordynatorów poszczególnych grup. Są nimi:

Maja Korzeniewska – Administratorka akcji MNW – czuwa nad przepływem informacji wewnątrz akcji;

Hubert Sobecki – Koordynator Grupy ds. Kampanii MNW – odpowiada za przygotowanie nowej kampanii oraz wszelkie sprawy z nią związane;

Sławomir Wodzyński – Koordynator Grupy Prawnej MNW – odpowiada za wszelkie zagadnienia prawne związane z działaniami akcji;

Marcin Szczepkowski – odpowiada za komunikację zewnętrzną i kontakt z mediami. Nadzoruje również pracę zespołu prasowego, który przejął funkcje realizowane dotychczas przez rzecznika akcji. Zespół prasowy tworzą natomiast członkowie Grupy Media/PR.

To co pozostaje niezmienne tom.in. to, że dalej działamy jako nieformalna grupa zrzeszona wokół idei wprowadzenia związków partnerskich, niezwiązana z żadną partią polityczną.

Dziękujemy Wojtkowi za blisko dwa lata wytężonej pracy, podczas których czuwał nad działaniem i wizerunkiem akcji Miłość Nie Wyklucza. Wojtek nie żegna się z akcją, pozostaje wciąż jej aktywnym członkiem.

Jeśli chcecie dołączyć do MNW i wspólnie z nami działać na rzecz wprowadzenia związków partnerskich w Polsce piszcie na adres e-mail rzecznik@miloscniewyklucza.pl.