małżeństwa dla wszystkich

wtorek, 31 lipca 2012

Stanowisko koalicji Partnerstwo dla Związków ws. projektu ustawy o umowie związku partnerskiego zaprezentowanego przez posła Artura DuninaWarszawa 30 lipca 2012 r.


25 lipca 2012 r. poseł Artur Dunin (PO) opublikował długo oczekiwany projekt ustawy o umowie związku partnerskiego, zatwierdzony przez prezydium klubu PO. Choć projekt ten przyznaje mniej uprawnień niż każdy z projektów popieranych przez Partnerstwo dla Związków (druki sejmowe nr 552- 555), to jego oficjalne przedstawienie cieszy nas – uchwalenie takiej ustawy rozwiązałyby część problemów osób pozostających w nieformalnych związkach różnopłciowych i jednopłciowych. Czekamy na jego złożenie w Sejmie. Liczymy, że będzie on procedowany wspólnie ze złożonymi już projektami.

Przeprowadzona analiza przedstawionego tekstu doprowadziła do następujących wniosków:


- projekt PO mówi o „umowie związku partnerskiego”, jednak umownie regulować można tylko stosunki majątkowe (na wzór majątkowych umów małżeńskich), reszta praw i obowiązków jest sztywno określona w ustawie, projekt PO przewiduje zatem identyczną konstrukcję jak projekty RP i SLD z druków sejmowych 552-553;


- projekt PO przewiduje ostrzejsze i niemożliwe do zweryfikowania, tak przez notariusza, jak 
i kierownika USC, przesłanki (m.in. wspólne mieszkanie, wspólne pożycie);

- projekt PO nadmiernie komplikuje procedurę zawarcia związku, a także obciąża osoby zawierające go u notariusza szeregiem zagrożeń (np. że notariusz uchybi terminom podanym w ustawie, co ma skutkować uznaniem związku za niezawarty);


- projekt PO zakłada, że w związku partnerskim będzie więcej wzajemnych obowiązków niż 
w małżeństwie (dodatkowy jest obowiązek „wsparcia materialnego i osobistego”);

- projekt PO, przewidując "partnerską wspólność majątkową", nie określa: czy do wspólności partnerskiej będą zaliczane też np.: wynagrodzenia, inne dochody, przedmioty nabyte tylko przez jedną  z osób w związku, etc.; 


- projekt PO przyznaje prawa do dziedziczenia „jak małżonkowie”, przy czym nabywa się je po roku trwania związku (uzasadnienie projektu nie wyjaśnia, czemu po 1 roku, a nie np. 
6 miesiącach; tymczasem małżonkowie dziedziczą po sobie nawet po 1 dniu małżeństwa); ponieważ projekt PO nie nowelizuje kodeksu cywilnego, kwestia dziedziczenia jest de facto niedookreślona: nie wiadomo m.in., czy osoby w związku będą mieć prawo do zachowku oraz czy można je wydziedziczyć; projekt PO nie zmienia też ustawy o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że podatek wyniesie nawet 20% (małżonkowie – maksymalnie 7%), przy najniższej kwocie wolnej od podatku oraz braku zwolnień z podatku, jakie mają m.in. małżonkowie i niektórzy krewni przy dziedziczeniu mieszkań, ruchomości i pieniędzy;

- projekt PO nowelizuje 57 ustaw. Dziwi niekonsekwencja nowelizacji, np. nowelizacja ustawy 
o Policji – przy braku zmian w innych ustawach o służbach mundurowych,  czy nowelizacja Prawa o notariacie – przy braku zmian w przepisach o adwokaturze i o radcach prawnych;

- projekt PO nie zajmuje się związkami obywateli polskich z cudzoziemcami;


- projekt PO nie zmienia ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, co oznacza utrzymanie wymogu uzyskania zgody sądu na wzajemny przeszczep między osobami w związku partnerskim; 


- projekt PO jest napisany niestarannie, występuje w nim dużo literówek i błędów interpunkcyjnych, a w jednym z przepisów (art. 14 ust. 8) brakuje części zdania, przez co fragment ten pozbawiony jest sensu;


- uzasadnienie projektu jest zbyt ogólnikowe i wymaga uzupełnienia.


Powyższe wnioski nie wyczerpują uwag do projektu PO. 


Żałujemy, że projekt PO został stworzony z pominięciem konsultacji ze stroną społeczną. Niestety odbiło się to na jego treści. Liczymy na to, że ten błąd zostanie naprawiony na dalszym etapie prac nad projektem PO; ufamy, że po niedawnym spotkaniu z Partnerstwem dla Związków Marszałkini Ewa Kopacz będzie pamiętała o przesłaniu projektu PO także nam do zaopiniowania. 


Niezależnie od powyższych uwag cieszy nas fakt przedstawienia projektu. Liczymy na to, że nasze uwagi zostaną uwzględnione, a sam projekt zostanie w najbliższym czasie złożony do laski marszałkowskiej i rozpoczną się nad nim prace legislacyjne. Mamy również nadzieję na spotkanie 
z przedstawicielami i przedstawicielkami PO w celu omówienia przedstawionego projektu.


Z poważaniem,

Akcja Miłość Nie Wyklucza, Europejska Fundacja Prawa, Fabryka Równości, Fundacja Centra – kolektyw UFA, Fundacja Feminoteka, Fundacja Kultura dla Tolerancji, Fundacja MaMa, Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Fundacja Replika, Fundacja "Pryzmat Różnorodności", Fundacja Przestrzeń Kobiet, Fundacja Wolontariat Równości, Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich, Grupa IRIS – Stowarzyszenie na rzecz osób o różnorodnych orientacjach psychoseksualnych i tożsamościach płciowych, Grupa Q Alternatywie, Instytut Podkarpacki, Lambda Bydgoszcz, Lambda Warszawa, Lambda Zielona Góra, nieformalna grupa Łódź Gender, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Queerowe Centrum Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Warszawa - Hostel Emma, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Różnorodności "bez!miar", Stowarzyszenie Otwarte Forum, Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”,  Stowarzyszenie Tęczówka, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado, Trans-Fuzja, Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych, Grupa Wiara i Tęcza, Wyspa Kobiet, Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", LGBT Business ForumOrganizacje zrzeszone w koalicji
Partnerstwo dla Związków

poniedziałek, 30 lipca 2012

Lipiec dla związków partnerskich. Podsumowanie działań akcji MNW

Lipiec był bardzo pracowitym miesiącem dla osób związanych i sympatyzujących z akcją Miłość Nie Wyklucza. Tuż po tym, jak Komisja Ustawodawcza uznała projekty ustaw o związkach partnerskich za niekonstytucyjne, udało się nam zainicjować szereg działań, dzięki którym marszałkini Ewa Kopacz skierowała projekty do pierwszego czytania. Choć nie udało się nam przekonać do tego samego posłów i posłanek, to między innymi dzięki naszym akcjom o związkach partnerskich było w tym czasie bardzo głośno, a politycy i polityczki przekonali się, że nie mogą już lekceważyć naszych postulatów, czego efektem było zaprezentowanie przez Platformę Obywatelską przygotowanego przez posła Artura Dunina projektu ustawy o związkach partnerskich.


Nasze najbardziej medialne działania w tym czasie to szereg akcji ulicznych. 7 lipca odbyła się demonstracja na Placu Zamkowym, a od 9 do 13 lipca pikieta pod Sejmem. 24 lipca, w dniu głosowania nad dopuszczeniem projektów do pierwszego czytania, blisko sto osób manifestowało pod Sejmem swoje poparcie dla tego rozwiązania. Mimo że większość posłów i posłanek zagłosowała przeciw czytaniu projektów podczas tego posiedzenia Sejmu, sama demonstracja trwała do 27 lipca. Cel: pokazanie, że zamierzamy walczyć o ustawę do skutku.


Akcja Miłość Nie Wyklucza miała też swoich przedstawicieli i przedstawicielki na konferencjach prasowych w Sejmie poświęconych związkom partnerskim 10 i 24 lipca. Po tej pierwszej, wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii, złożyliśmy i złożyłyśmy w biurze marszałkini Ewy Kopacz przygotowany przez nas apel o nadanie biegu projektom ustaw o związkach partnerskich. Delegacja MNW uczestniczyła też w spotkaniu z marszałkinią, które odbyło się 18 lipca, jak również była obecna na sejmowej galerii 24 lipca, gdy zapadała decyzja odnośnie losu obydwu projektów. Na naszą prośbę posłowie i posłanki RP i SLD mieli podczas tych obrad ze sobą kartki "TAK dla związków partnerskich".


Nasze kolejne działania to przygotowanie klipu informacyjnego o związkach partnerskich oraz listu do posłów i posłanek, które, powielone w 460 kopiach, trafiły do ich skrzynek sejmowych. Ten sam list został wykorzystany przez Kampanię Przeciw Homofobii w internetowym apelu do posłów i posłanek.

Z naszej inicjatywy powstało Partnerstwo dla Związków - koalicja organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, inicjatyw i osób prywatnych działających na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i równouprawnienia. Jej celem jest wspólne działanie na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych. Jest już gotowa strona internetowa Partnerstwa, na której zbieramy informacje na temat jego działań. Obecnie do koalicji przystąpiło już 36 organizacji i grup, cały czas przyjmowane są nowe zgłoszenia.

Inne działania akcji Miłość Nie Wyklucza rozpoczęte w lipcu to akcja pisania do posłów i posłanek, i odwiedzania ich w biurach oraz mailing do europejskich organizacji działających na rzecz osób nieheteronormatywnych na temat obecnej sytuacji w Polsce. Cały czas służymy też wsparciem dla innych akcji na rzecz związków - nagłośniliśmy między innymi międzynarodową petycję na rzecz wprowadzenia związków partnerskich na stronie Avaaz.org i akcję "Podziękuj posłom i posłankom za pozbawienie cię prawa do szczęścia". Za pośrednictwem naszej strony na Facebooku udało się też rozpropagować słynny już "solidarnościowy" mem poświęcony związkom partnerskim oraz nasz protest przeciwko reakcji nań NSZZ Solidarność.


Cały czas trwa też nasza kampania "W związku z miłością", za pośrednictwem której możecie pokazać swoje poparcie dla związków partnerskich.

O zorganizowanych przez nas akcjach napisały między innymi "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", portale Wyborcza.pl, Gazeta.pl, Tokfm.pl, Wiadomosci24.pl, Warszawa.Naszemiasto.pl, Natemat.pl, tygodniki "Wprost", "Przekrój" i "Newsweek", informowały też o nich Polskie Radio, TOK FM, TVP, Polsat, Polsat News, TVN24 i Superstacja.

Wybrane doniesienia medialne na temat ostatnich działań oraz wystąpienia członków i członkiń akcji Miłość nie Wyklucza:

Prasa:
 1. http://wyborcza.pl/relacje/1,126862,12120971,Porozmawiajmy_o_zwiazkach_partnerskich.html
 2. http://wyborcza.pl/1,75402,12128316,Wasz_glos_w_debacie_o_zwiazkach_partnerskich.html?as=1&startsz=x
 3. http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12072848,Jezeli_komus_nie_odpowiadaja_zwiazki_partnerskie_.html
 4. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/642256,Dyzuruja-na-Wiejskiej-chca-zwiazkow-partnerskich
 5. http://wyborcza.pl/1,95892,12123416,Ludzie_powinni_miec_takie_same_prawa__list_.html
 6. http://wyborcza.pl/1,75478,12123718,Koniec_z_proszeniem_na_kolanach__czas_zaczac_zadac.html
 7. http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gwiazda-hollywood-pod-teczowa-flaga-homozwiazki-ro,1,5194951,wiadomosc.html
 8. http://www.wprost.pl/ar/332998/Zwiazki-partnerskie-to-w-Europie-standard-Apel-do-Ewy-Kopacz/
 9. http://www.wprost.pl/ar/335269/Solidarnosc-kazala-usunac-plakat-promujacy-zwiazki-partnerskie/?pg=1
 10. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,12177671,_S__zazadala_usuniecia_plakatu_promujacego_zwiazki.html
 11. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/s-zazadala-usuniecia-plakatu-promujacego-zwiazki-p,1,5196917,wiadomosc.html
 12. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/warszawa_pod_sejmem_stanie_pikieta_o_zwiazkach_partnerskich_238316.html
 13. http://www.fakt.pl/Spor-o-plakat-Solidarnosci-Solidarnosc-kontra-LGBT-Solidarnosc-kontra-homoseksualisci-,artykuly,170135,1.html
 14. http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/623867,zdjecie-zwiazku-partnerskiego-cooperow-dwoch,id,t.html
 15. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,12179769,Walcza_o_zwiazki_partnerskie__Nie_czekaja_na_partie.html
 16. http://wyborcza.pl/1,75478,12183759,Sejm_nie_zajmie_sie_zwiazkami_partnerskimi____Niech.html?as=1&startsz=x
 17. http://wyborcza.pl/relacje/1,126862,12181872,Sejm_nie_zajmie_sie_teraz_ustawa_o_zwiazkach_partnerskich_.html
 18. http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1488595,wyuzdane-lesbijki-lezo-pod-sejmem-czekajac-na-okazje-by,3133771,id,t,zid.html#skomentuj
 19. http://wyborcza.pl/1,75478,12192759,Komentarze_o_ustawie_Dunina__rozczarowanie__niesmak_.html
 20. http://www.wprost.pl/ar/335763/Prawnik-projekt-PO-o-zwiazkach-partnerskich-Niechlujny-niedopracowany/
 21. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,12185892,_Czuje_sie_lekcewazona___Co_ze_zwiazkami_partnerskimi_.html
 22. http://www.innastrona.pl/newsy/5502/niegodne-uczynki-i-obrzydliwi-homoseksualisci/
 23. http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1488595,wyuzdane-lesbijki-lezo-pod-sejmem-czekajac-na-okazje-by,3133865,id,t,zid.html#galeria
 24. http://natemat.pl/24527,milosc-nie-wyklucza-demonstruje-pod-sejmem-i-nie-poddaje-sie-bedzie-bronic-zwiazkow-partnerskich
Filmy:
 1. http://youtu.be/6L8azp82lkc z konferencji RP
 2. http://tvp.info/wiadomosci/tematy/zwiazki-partnerskie/7968540
 3. http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/panorama/reportaze/burza-wokol-zwiazkow-partnerskich/8082412
 4. http://tvp.info/wiadomosci/tematy/zwiazki-partnerskie/8082404
 5. http://fakty.tvn24.pl/ucieczka-od-zwiazkow,266825.html
 6. https://www.youtube.com/watch?v=RvGndkNe_yc
 7. http://www.youtube.com/watch?v=PXxhom82c4E
 8. http://www.youtube.com/watch?v=RvSZX8hZhaE
 9. http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/kopacz-przeciwko-klubowi,413116.html
 10. http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/nic-sie-nie-ukryje,267590.html

środa, 25 lipca 2012

Projekt umowy związku partnerskiego posła Dunina

Poseł Dunin kazał nam długo czekać na przedstawienie swojego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego. Ale w końcu się doczekaliśmy.
Dzisiaj na stronie internetowej posła pojawił się projekt i jego uzasadnienie.
Projekt zostanie poddany wnikliwej analizie przez prawników należących do akcji Miłość Nie Wyklucza i wkrótce ogłosimy nasze oficjalne stanowisko.

Zachęcamy do czytania i komentowania.

Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego


Uzasadnienie projektu ustawy o umowie związku partnerskiego

piątek, 20 lipca 2012

Miłość Nie Wyklucza edukuje posłów i posłanki

Już w najbliższy wtorek, 24 lipca rano okaże się, czy ustawy o związkach partnerskich trafią pod obrady Sejmu. Jeżeli tak, ich pierwsze czytanie odbędzie się tego samego dnia około godziny 16, a prawdopodobne głosowanie nad odrzuceniem projektów w pierwszym czytaniu w piątek 27 lipca.

Przygotowaliśmy szereg działań, którymi mamy nadzieję przekonać posłów i posłanki do merytorycznej, nie ideologicznej debaty nad projektami. Jednym z nich jest klip edukacyjny o związkach, który, wraz z listem od nas, trafi w poniedziałek do ich sejmowych skrzynek:
Kolejne przygotowywane przez nas działania to manifestacje pod Sejmem od 24 do 27 lipca i akcja odwiedzania posłów i posłanek w ich biurach. Rozesłaliśmy również do zagranicznych organizacji działających na rzecz osób niheteronormatywnych prośbę o zorganizowanie w tych dniach akcji poparcia dla naszych działań oraz współrzygotowaliśmy list do posłów i posłanek rozsyłany za pomocą formularza na stronie Kampanii Przeciw Homofobii. Będziemy też obecni na galerii sejmowej podczas obrad nad ustawami.

Długofalowe działania na rzecz związków będziemy realizować w ramach Partnerstwa dla Związków - zainicjowanej przez nas koalicji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, inicjatyw i osób prywatnych działających na rzecz praw człowieka.

środa, 18 lipca 2012

Po spotkaniu z Ewą Kopacz


fot. Justyna Stypaniak
18 lipca w Sejmie udało nam się, na naszą prośbę, spotkać z Marszałkinią Sejmu Ewą Kopacz.

Uzyskaliśmy informację, iż Marszałkini popiera kilka podstawowych postulatów z projektów ustaw o związkach partnerskich, z czego wymieniła: dostęp do informacji medycznej i decydowaniu o leczeniu partnera/partnerki, dziedziczenie ustawowe, możliwość odmowy składania zeznań w postępowaniu sądowym (dotyczącym partnera/partnerki).

Poparła też uregulowanie tych kwestii w formie jednej ustawy.

Zdeklarowała, iż chce dopuścić do debaty w Sejmie, czyli pierwszego czytania obydwu projektów ustaw (które ma odbyć się 24 lipca, jeśli tak zdecyduje Sejm we wcześniejszym głosowaniu). Marszałek nie chciała jednak zdeklarować, mimo dopytywania, czy będzie głosować za czy przeciw ustawom. Uzasadniła to niepełną znajomością treści projektów.

W spotkaniu uczestniczyli członkinie i członkowie koalicji „Partnerstwo dla Związków”, w skład którego wchodzą różne organizacje i grupy nieformalne, działające wokół projektów ustaw o związkach partnerskich.

czwartek, 12 lipca 2012

PARTNERSTWO DLA ZWIĄZKÓW - koalicja na rzecz ustawy o związkach partnerskich w Polsce

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy i osoby prywatne, działające na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i równouprawnienia, do wspólnej akcji. Wspólnie stworzymy PARTNERSTWO DLA ZWIĄZKÓW – koalicję na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych.

Ustawa, po wejściu w życie, parom wchodzącym w związki partnerskie da zarówno prawa, np. wspólne rozliczanie podatków i dziedziczenie w pierwszej grupie, jak i nałoży na nie obowiązki, m.in. współdziałanie dla dobra związku. Da też możliwość decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera lub partnerki, prawo do otrzymania zwłok zmarłej partnerki lub partnera celem pochówku i wprowadzi wiele innych zapisów, regulujących te dziedziny życia, w których partnerki i partnerzy mają utrudnioną bądź uniemożliwioną wzajemną opiekę, wsparcie i wspólne życie.

Bez względu na to, czy jesteśmy w relacji różnopłciowej, czy jednopłciowej, chcemy w świetle prawa tworzyć rodziny i być dla siebie – także w świetle prawa – osobami bliskimi. Tymczasem we czwartek 28 czerwca Sejmowa Komisja Ustawodawcza po zaledwie 30 minutach obrad, które trudno nazwać merytorycznymi, uznała złożone w sejmie projekty ustaw o związkach partnerskich za niezgodne z Konstytucją RP. Tą samą Konstytucją, której artykuł 32 mówi: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Mamy dość traktowania nas jak obywatelek i obywateli drugiej kategorii. Mamy dość niesłuchania nas i lekceważenia naszych postulatów! Bez szerokiej koalicji nie będziemy w stanie uzyskać rozwiązań prawnych, które dadzą osobom dotychczas przez prawo niedostrzeganym możliwość stworzenia rodziny, wzajemnej opieki i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Udowodnijmy, że ta sprawa nie dotyczy niewielkiej grupy Polek i Polaków. Pokażmy, jak wiele osób, również będących w relacji różnopłciowej, pragnie zawrzeć związek partnerski. Pokażmy, jak wiele osób, które zdecydowały się i mogły wziąć ślub, popiera ideę związków partnerskich. Działajmy po partnersku!

Połączenie sił już przyniosło efekty: wspólne akcje Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzji, KPH, SPR, SOF i wielu osób prywatnych doprowadziły do tego, że projekty ustaw w najbliższych tygodniach będą czytane w Sejmie.

W ramach Partnerstwa dla Związków planujemy m.in. szeroko zakrojone działania informacyjne, skierowane zarówno do społeczeństwa, jak i do posłanek oraz posłów. Prosimy o informację, czy chcecie dołączyć do koalicji, do 16.07: rzecznik@miloscniewyklucza.pl. Listę członkiń i członków będziemy aktualizować na stronie www.

Partnerstwo dla Związków inicjują osoby związane z akcją Miłość Nie Wyklucza.

więcej informacji:

środa, 11 lipca 2012

Ustawy idą do pierwszego czytania

Akcje na Placu Zamkowym, pod Sejmem i w Sejmie przyniosły efekt - marszałkini Ewa Kopacz skierowała ustawy o związkach partnerskich do dalszych prac. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że pierwsze czytanie odbędzie się już na następnych posiedzeniu Sejmu, w dniach 24-27 lipca.

Dlatego już w tę sobotę o 16 spotykamy się w Cafe Zagadka (Warszawa, ul. Elektoralna 24, skrzyżowanie z Jana Pawła II), aby porozmawiać o dalszych działaniach w związku ze skierowaniem projektów ustaw do pierwszego czytania. 


Przybywajcie licznie z głowami pełnymi pomysłów! Udało nam się wyciągnąć ustawy z niszczarki, teraz pomóżmy im przejść pierwsze czytanie.

wtorek, 10 lipca 2012

Legalise Love!


Google poinformowało o rozpoczęcia kampanii "Legalise Love". Jednym z jej elementów jest wsparcie inicjatyw walczących o równy status osób LGBTQ na całym świecie.


Miło jest nam poinformować, że jedną z takich inicjatyw jest Miłość Nie Wyklucza.


9 lipca w londyńskim biurze Google odbyła się konferencja prezentująca kampanię oraz wdrażanie przez Google dobrych standardów w zakresie równego traktowania. Miłość Nie Wyklucza reprezentował Wojciech Szot. Prezentujemy fragmenty przemówienia przygotowanego na tą okazję, a Google dziękujemy i zapraszamy do współpracy wszystkie firmy chcące wdrażać standardy równego traktowania pracowników w biurze i walczące o to by podobnie byli traktowani poza nim.


Osoby LGBT w polskim prawie są prawie niezauważone. Istnieją pojedyncze zapisy dotyczące mniejszości seksualnych, są to: zakaz dyskryminacji w miejscu pracy, tzw. ustawa równościowa, która zakazuje dyskryminacji w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, działalności gospodarczej, działaniach w związkach zawodowych i organizacjach oraz w dostępie do zatrudnienia.


Obecnie w polskim Sejmie rozpatrywana jest ustawa dot. hate crimes oraz została zapowiedziana ustawa dot. uregulowania kwestii zmiany płci. Jednocześnie pod koniec czerwca deputowani w komisji sejmowej uznali, że dwa różne projekty ustawy o związkach partnerskich są niekonstytucyjne. Partia rządząca rozważa własny projekt ustawy, jednocześnie jest on mało prawdopodobny.


W Polsce od kilku lat notujemy wzrost tolerancji i akceptacji wobec osób LGBT, jednocześnie według różnych badań poparcie dla postulatu związków partnerskich w Polsce wynosi pomiędzy 25 a 45 procent i nie zmienia się od lat. Widoczną zmianą, która dokonała się w ostatnich latach jest współpraca państwa i organizacji pozarządowych w działaniach edukacyjnych (np. szkolenia dla policji), choć są to dopiero pierwsze kroki. Również na poziomie instytucji państwowych realizowana jest polityka różnorodności i równości obejmująca także osoby LGBT. Wielkim wydarzeniem dla nas był wybór na posłów jawnego geja i osoby transpłciowej – Roberta Biedronia i Anny Grodzkiej. Na poziomie rządowym problemy osób LGBT są jednak niezauważane.


Celem naszej akcji – Miłość Nie Wyklucza – jest edukacja nt zapisów ustawy o związkach partnerskich, jej promocja i polityczny lobbing. Dzięki naszym działaniom w Sejmie pojawił się projekt ustawy o instytucji związku partnerskiego (wcześniej posłowie proponowali oparte na francuskim modelu PACSy, które nie mialy poparcia wśród osób LGBT). Działamy poprzez akcje uliczne, plakaty, manifestacje, udział w dyskusjach i działania internetowe.


Gdy mówię „my” nie mam na myśli stowarzyszenia czy fundacji – Milość Nie Wyklucza to grupa niezależna, jedynie wspierana od strony technicznej przez moją organizację. W skład grupy wchodzi kilkadziesiąt osób, które postanowiły wspólnie zadziałać na rzecz związków partnerskich w sposób nowatorski. Stawiamy na działalność oddolną, partycypacyjną i kolektywną.  


Największym naszym sukcesem – poza powstaniem ustawy o związkach partnerskich – jest akcja plakatowa. Na pierwszym etapie dotyczyła ona tylko dużych miast, jednak wraz ze wzrostem funduszy „ruszyliśmy w Polskę” W kilkunastu miastach w Polsce zawisły plakaty z hasłem „Żądamy ustawy o związkach partnerskich”. Kampania była omawiana w wielu lokalnych mediach, przyczyniła się do szeregu kontrowersji, które pozytywnie wpłynęły na rozszerzenie się debaty o związkach partnerskich. Finansowanie kampanii oparte było w 80 procent o działania crowdfundingowe.


Głównym wyzwaniem stojącym przed grupą jest – po uznaniu niekonstytucyjności projektów ustawy o związkach partnerskich – zagospodarowanie oburzania i wściekłości. Dużym problemem, który obserwujemy jest zmęczenie tematem związków partnerskich. Temat ten od 7 lat obecny jest w dyskursie publicznym i z racji tego, że wciąż niewielkie są szanse na wprowadzenie ustawy, spada zaangażowanie w działania na rzecz ustawy. Próba budowy kapitału społecznego i kreowanie postawy aktywnej w walce o prawa osób LGBT to jedno z najważniejszych wyzwań przed ruchem LGBT nie tylko w Polsce. 

wtorek, 3 lipca 2012

Mamy dość! Żądamy ustawy o związkach partnerskich


W sobotę 30 czerwca odbyło się „kryzysowe” spotkanie zorganizowane przez Miłość Nie Wyklucza w reakcji na ostatnie wydarzenia, czyli negatywne zaopiniowanie przez Komisję Ustawodawczą obydwu złożonych już projektów ustaw o związkach partnerskich. Negatywna opinia tej Komisji nie jest wiążąca i marszałkini Kopacz może mimo niej przesłać projekty do dalszych prac, jednak jeśli nie chce tego zrobić, opinia Komisji jest znakomitym argumentem. Organizacje i działacze postanowili więc spotkać się, by ustalić szybkie i skoordynowane działania na najbliższe dni.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji LGBTQ (TransFuzji, KPH i SOFy) oraz dużo niezrzeszonych zainteresowanych osób. Zaplanowaliśmy szereg działań na najbliższe dwa tygodnie. To, czy dzięki nim osiągniemy zamierzony efekt – pokażemy nasze oburzenie i wściekłość na decyzję Komisji Ustawodawczej i pokażemy posłom i posłankom, że nie odpuścimy związków i będziemy walczyć do skutku, zależy od wszystkich osób LGBTQ. Będziemy potrzebować Waszej obecności, Waszego działania, Waszego zaangażowania.


Co będziemy robić?


1. Zarezerwujcie sobie czas w najbliższą sobotę,
7 lipca. Od 14 będziemy demonstrować w Warszawie na Placu Zamkowym pod hasłem „Mamy dość! Żądamy ustawy o związkach partnerskich”. Będziemy głośni i liczymy na to, że będzie nas dużo. Więcej informacji tu.

Nie będzie Was w tym czasie w Warszawie? Zróbcie wiec, pikietę, manifestację w swoim mieście! Pokażmy, że mamy dość. Pokażmy, że żądamy i nie odpuścimy!


2. Już w najbliższym tygodniu rozpocznie się
akcja pisania listów do marszałkini Ewy Kopacz, którą chcemy uwiecznić spotkaniem z nią. Przygotowujemy formularz, dzięki któremu każdy łatwo będzie mógł wysłać do marszałkini wiadomość z apelem o kontynuację prac. Jednak nie czekając na uruchomienie formularza, już teraz możecie słać do niej maile z Waszym osobistym apelem do niej. Adres mailowy, na który należy wysyłać apele z choćby najkrótszą, osobistą treścią, to: Ewa.Kopacz@sejm.pl. Niezależnie od tego pismo-apel do marszałkini wystosują organizacje LGBTQ i zaprzyjaźnione.

3.
W tygodniu 9-13 lipca codziennie od 10 do 22 będziemy manifestować pod Sejmem. To czas, kiedy posłowie i posłanki obradują. Nie damy im o nas zapomnieć. Taki jest plan, ale znowu, bez Was wszystkich się nie uda. Kto nie pracuje, kto może wziąć sobie wolne, kto nie wyjeżdża z Warszawy albo przyjeżdża do Warszawy – niech zarezerwuje sobie co najmniej kilka godzin w tych dniach, aby przyjść i pomóc.

4. Posłowie i posłanki to nasi reprezentanci, wybrani, jak głosi motto Sejmu, „z woli narodu”. To oni zatem są adresatami naszych działań. Oni powinni też być szczególnie otwarci na problemy, z jakimi mierzą się wyborcy z ich okręgów. Zachęcamy zatem –
wybierzcie się do swoich posłów i posłanek w odwiedziny! Zapytajcie: Kiedy w Polsce zostaną wprowadzone związki partnerskie? Dlaczego jeszcze ich nie ma? Dlaczego Sejm postanowił nas zignorować? Co Pan/Pani zamierza zrobić, żeby żyło mi się w tym kraju lepiej? Napiszcie do nich maila opisując, z czym musicie mierzyć się na co dzień! Zaapelujcie, by mieli odwagę walczyć o sprawy swoich wyborców – ludzi, dzięki którym znaleźli się w Sejmie. Listę posłów i posłanek w podziale na okręgi wyborcze znajdziecie TUTAJ.

Bądźcie z nami! Jeśli korzystacie z Facebooka, „polubcie”
naszego fanpejdża, na którym najwcześniej znajdziecie wszystkie informacje. Śledźcie naszą stronę. Wszystkie wydarzenia będą się działy w najbliższych dniach, szczegóły dogrywane są z godziny na godzinę. Czas nas goni – bądźcie z nami. Bądźcie gotowi się włączyć. Zgłaszajcie chęć pomocy, jest dużo pracy, a ludzi nadal mało! Kontaktujcie się z nami pod adresem rzecznik@miloscniewyklucza.pl. Poparcie dla kwestii związków partnerskich wyraziło w internecie kilkanaście tysięcy osób. Czas na wyjście z przestrzeni wirtualnej na ulice. Na ulice! Zgodnie ze starym dobrym hasłem – niech nas zobaczą!