małżeństwa dla wszystkich

wtorek, 10 lipca 2012

Legalise Love!


Google poinformowało o rozpoczęcia kampanii "Legalise Love". Jednym z jej elementów jest wsparcie inicjatyw walczących o równy status osób LGBTQ na całym świecie.


Miło jest nam poinformować, że jedną z takich inicjatyw jest Miłość Nie Wyklucza.


9 lipca w londyńskim biurze Google odbyła się konferencja prezentująca kampanię oraz wdrażanie przez Google dobrych standardów w zakresie równego traktowania. Miłość Nie Wyklucza reprezentował Wojciech Szot. Prezentujemy fragmenty przemówienia przygotowanego na tą okazję, a Google dziękujemy i zapraszamy do współpracy wszystkie firmy chcące wdrażać standardy równego traktowania pracowników w biurze i walczące o to by podobnie byli traktowani poza nim.


Osoby LGBT w polskim prawie są prawie niezauważone. Istnieją pojedyncze zapisy dotyczące mniejszości seksualnych, są to: zakaz dyskryminacji w miejscu pracy, tzw. ustawa równościowa, która zakazuje dyskryminacji w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, działalności gospodarczej, działaniach w związkach zawodowych i organizacjach oraz w dostępie do zatrudnienia.


Obecnie w polskim Sejmie rozpatrywana jest ustawa dot. hate crimes oraz została zapowiedziana ustawa dot. uregulowania kwestii zmiany płci. Jednocześnie pod koniec czerwca deputowani w komisji sejmowej uznali, że dwa różne projekty ustawy o związkach partnerskich są niekonstytucyjne. Partia rządząca rozważa własny projekt ustawy, jednocześnie jest on mało prawdopodobny.


W Polsce od kilku lat notujemy wzrost tolerancji i akceptacji wobec osób LGBT, jednocześnie według różnych badań poparcie dla postulatu związków partnerskich w Polsce wynosi pomiędzy 25 a 45 procent i nie zmienia się od lat. Widoczną zmianą, która dokonała się w ostatnich latach jest współpraca państwa i organizacji pozarządowych w działaniach edukacyjnych (np. szkolenia dla policji), choć są to dopiero pierwsze kroki. Również na poziomie instytucji państwowych realizowana jest polityka różnorodności i równości obejmująca także osoby LGBT. Wielkim wydarzeniem dla nas był wybór na posłów jawnego geja i osoby transpłciowej – Roberta Biedronia i Anny Grodzkiej. Na poziomie rządowym problemy osób LGBT są jednak niezauważane.


Celem naszej akcji – Miłość Nie Wyklucza – jest edukacja nt zapisów ustawy o związkach partnerskich, jej promocja i polityczny lobbing. Dzięki naszym działaniom w Sejmie pojawił się projekt ustawy o instytucji związku partnerskiego (wcześniej posłowie proponowali oparte na francuskim modelu PACSy, które nie mialy poparcia wśród osób LGBT). Działamy poprzez akcje uliczne, plakaty, manifestacje, udział w dyskusjach i działania internetowe.


Gdy mówię „my” nie mam na myśli stowarzyszenia czy fundacji – Milość Nie Wyklucza to grupa niezależna, jedynie wspierana od strony technicznej przez moją organizację. W skład grupy wchodzi kilkadziesiąt osób, które postanowiły wspólnie zadziałać na rzecz związków partnerskich w sposób nowatorski. Stawiamy na działalność oddolną, partycypacyjną i kolektywną.  


Największym naszym sukcesem – poza powstaniem ustawy o związkach partnerskich – jest akcja plakatowa. Na pierwszym etapie dotyczyła ona tylko dużych miast, jednak wraz ze wzrostem funduszy „ruszyliśmy w Polskę” W kilkunastu miastach w Polsce zawisły plakaty z hasłem „Żądamy ustawy o związkach partnerskich”. Kampania była omawiana w wielu lokalnych mediach, przyczyniła się do szeregu kontrowersji, które pozytywnie wpłynęły na rozszerzenie się debaty o związkach partnerskich. Finansowanie kampanii oparte było w 80 procent o działania crowdfundingowe.


Głównym wyzwaniem stojącym przed grupą jest – po uznaniu niekonstytucyjności projektów ustawy o związkach partnerskich – zagospodarowanie oburzania i wściekłości. Dużym problemem, który obserwujemy jest zmęczenie tematem związków partnerskich. Temat ten od 7 lat obecny jest w dyskursie publicznym i z racji tego, że wciąż niewielkie są szanse na wprowadzenie ustawy, spada zaangażowanie w działania na rzecz ustawy. Próba budowy kapitału społecznego i kreowanie postawy aktywnej w walce o prawa osób LGBT to jedno z najważniejszych wyzwań przed ruchem LGBT nie tylko w Polsce. 

Brak komentarzy: