małżeństwa dla wszystkich

środa, 18 lipca 2012

Po spotkaniu z Ewą Kopacz


fot. Justyna Stypaniak
18 lipca w Sejmie udało nam się, na naszą prośbę, spotkać z Marszałkinią Sejmu Ewą Kopacz.

Uzyskaliśmy informację, iż Marszałkini popiera kilka podstawowych postulatów z projektów ustaw o związkach partnerskich, z czego wymieniła: dostęp do informacji medycznej i decydowaniu o leczeniu partnera/partnerki, dziedziczenie ustawowe, możliwość odmowy składania zeznań w postępowaniu sądowym (dotyczącym partnera/partnerki).

Poparła też uregulowanie tych kwestii w formie jednej ustawy.

Zdeklarowała, iż chce dopuścić do debaty w Sejmie, czyli pierwszego czytania obydwu projektów ustaw (które ma odbyć się 24 lipca, jeśli tak zdecyduje Sejm we wcześniejszym głosowaniu). Marszałek nie chciała jednak zdeklarować, mimo dopytywania, czy będzie głosować za czy przeciw ustawom. Uzasadniła to niepełną znajomością treści projektów.

W spotkaniu uczestniczyli członkinie i członkowie koalicji „Partnerstwo dla Związków”, w skład którego wchodzą różne organizacje i grupy nieformalne, działające wokół projektów ustaw o związkach partnerskich.

Brak komentarzy: