małżeństwa dla wszystkich

piątek, 31 sierpnia 2012

Konferencja prasowa poświęcona projektom ustaw o związkach partnerskich

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Hubert Sobecki, przedstawiciel akcji Miłość Nie Wyklucza, i Agnieszka Weseli, przedstawicielka koalicji Partnerstwo dla Związków zaprezentowali stanowisko strony społecznej odnośnie projektu ustawy o umowie związku partnerskiego przygotowanego przez Platformę Obywatelską.

W konferencji wzięli również udział Robert Biedroń (RP), Ryszard Kalisz (SLD) i Tomasz Szypuła (Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich).

wtorek, 31 lipca 2012

Stanowisko koalicji Partnerstwo dla Związków ws. projektu ustawy o umowie związku partnerskiego zaprezentowanego przez posła Artura DuninaWarszawa 30 lipca 2012 r.


25 lipca 2012 r. poseł Artur Dunin (PO) opublikował długo oczekiwany projekt ustawy o umowie związku partnerskiego, zatwierdzony przez prezydium klubu PO. Choć projekt ten przyznaje mniej uprawnień niż każdy z projektów popieranych przez Partnerstwo dla Związków (druki sejmowe nr 552- 555), to jego oficjalne przedstawienie cieszy nas – uchwalenie takiej ustawy rozwiązałyby część problemów osób pozostających w nieformalnych związkach różnopłciowych i jednopłciowych. Czekamy na jego złożenie w Sejmie. Liczymy, że będzie on procedowany wspólnie ze złożonymi już projektami.

Przeprowadzona analiza przedstawionego tekstu doprowadziła do następujących wniosków:


- projekt PO mówi o „umowie związku partnerskiego”, jednak umownie regulować można tylko stosunki majątkowe (na wzór majątkowych umów małżeńskich), reszta praw i obowiązków jest sztywno określona w ustawie, projekt PO przewiduje zatem identyczną konstrukcję jak projekty RP i SLD z druków sejmowych 552-553;


- projekt PO przewiduje ostrzejsze i niemożliwe do zweryfikowania, tak przez notariusza, jak 
i kierownika USC, przesłanki (m.in. wspólne mieszkanie, wspólne pożycie);

- projekt PO nadmiernie komplikuje procedurę zawarcia związku, a także obciąża osoby zawierające go u notariusza szeregiem zagrożeń (np. że notariusz uchybi terminom podanym w ustawie, co ma skutkować uznaniem związku za niezawarty);


- projekt PO zakłada, że w związku partnerskim będzie więcej wzajemnych obowiązków niż 
w małżeństwie (dodatkowy jest obowiązek „wsparcia materialnego i osobistego”);

- projekt PO, przewidując "partnerską wspólność majątkową", nie określa: czy do wspólności partnerskiej będą zaliczane też np.: wynagrodzenia, inne dochody, przedmioty nabyte tylko przez jedną  z osób w związku, etc.; 


- projekt PO przyznaje prawa do dziedziczenia „jak małżonkowie”, przy czym nabywa się je po roku trwania związku (uzasadnienie projektu nie wyjaśnia, czemu po 1 roku, a nie np. 
6 miesiącach; tymczasem małżonkowie dziedziczą po sobie nawet po 1 dniu małżeństwa); ponieważ projekt PO nie nowelizuje kodeksu cywilnego, kwestia dziedziczenia jest de facto niedookreślona: nie wiadomo m.in., czy osoby w związku będą mieć prawo do zachowku oraz czy można je wydziedziczyć; projekt PO nie zmienia też ustawy o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że podatek wyniesie nawet 20% (małżonkowie – maksymalnie 7%), przy najniższej kwocie wolnej od podatku oraz braku zwolnień z podatku, jakie mają m.in. małżonkowie i niektórzy krewni przy dziedziczeniu mieszkań, ruchomości i pieniędzy;

- projekt PO nowelizuje 57 ustaw. Dziwi niekonsekwencja nowelizacji, np. nowelizacja ustawy 
o Policji – przy braku zmian w innych ustawach o służbach mundurowych,  czy nowelizacja Prawa o notariacie – przy braku zmian w przepisach o adwokaturze i o radcach prawnych;

- projekt PO nie zajmuje się związkami obywateli polskich z cudzoziemcami;


- projekt PO nie zmienia ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, co oznacza utrzymanie wymogu uzyskania zgody sądu na wzajemny przeszczep między osobami w związku partnerskim; 


- projekt PO jest napisany niestarannie, występuje w nim dużo literówek i błędów interpunkcyjnych, a w jednym z przepisów (art. 14 ust. 8) brakuje części zdania, przez co fragment ten pozbawiony jest sensu;


- uzasadnienie projektu jest zbyt ogólnikowe i wymaga uzupełnienia.


Powyższe wnioski nie wyczerpują uwag do projektu PO. 


Żałujemy, że projekt PO został stworzony z pominięciem konsultacji ze stroną społeczną. Niestety odbiło się to na jego treści. Liczymy na to, że ten błąd zostanie naprawiony na dalszym etapie prac nad projektem PO; ufamy, że po niedawnym spotkaniu z Partnerstwem dla Związków Marszałkini Ewa Kopacz będzie pamiętała o przesłaniu projektu PO także nam do zaopiniowania. 


Niezależnie od powyższych uwag cieszy nas fakt przedstawienia projektu. Liczymy na to, że nasze uwagi zostaną uwzględnione, a sam projekt zostanie w najbliższym czasie złożony do laski marszałkowskiej i rozpoczną się nad nim prace legislacyjne. Mamy również nadzieję na spotkanie 
z przedstawicielami i przedstawicielkami PO w celu omówienia przedstawionego projektu.


Z poważaniem,

Akcja Miłość Nie Wyklucza, Europejska Fundacja Prawa, Fabryka Równości, Fundacja Centra – kolektyw UFA, Fundacja Feminoteka, Fundacja Kultura dla Tolerancji, Fundacja MaMa, Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Fundacja Replika, Fundacja "Pryzmat Różnorodności", Fundacja Przestrzeń Kobiet, Fundacja Wolontariat Równości, Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich, Grupa IRIS – Stowarzyszenie na rzecz osób o różnorodnych orientacjach psychoseksualnych i tożsamościach płciowych, Grupa Q Alternatywie, Instytut Podkarpacki, Lambda Bydgoszcz, Lambda Warszawa, Lambda Zielona Góra, nieformalna grupa Łódź Gender, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Queerowe Centrum Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Warszawa - Hostel Emma, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Różnorodności "bez!miar", Stowarzyszenie Otwarte Forum, Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”,  Stowarzyszenie Tęczówka, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado, Trans-Fuzja, Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych, Grupa Wiara i Tęcza, Wyspa Kobiet, Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", LGBT Business ForumOrganizacje zrzeszone w koalicji
Partnerstwo dla Związków

poniedziałek, 30 lipca 2012

Lipiec dla związków partnerskich. Podsumowanie działań akcji MNW

Lipiec był bardzo pracowitym miesiącem dla osób związanych i sympatyzujących z akcją Miłość Nie Wyklucza. Tuż po tym, jak Komisja Ustawodawcza uznała projekty ustaw o związkach partnerskich za niekonstytucyjne, udało się nam zainicjować szereg działań, dzięki którym marszałkini Ewa Kopacz skierowała projekty do pierwszego czytania. Choć nie udało się nam przekonać do tego samego posłów i posłanek, to między innymi dzięki naszym akcjom o związkach partnerskich było w tym czasie bardzo głośno, a politycy i polityczki przekonali się, że nie mogą już lekceważyć naszych postulatów, czego efektem było zaprezentowanie przez Platformę Obywatelską przygotowanego przez posła Artura Dunina projektu ustawy o związkach partnerskich.


Nasze najbardziej medialne działania w tym czasie to szereg akcji ulicznych. 7 lipca odbyła się demonstracja na Placu Zamkowym, a od 9 do 13 lipca pikieta pod Sejmem. 24 lipca, w dniu głosowania nad dopuszczeniem projektów do pierwszego czytania, blisko sto osób manifestowało pod Sejmem swoje poparcie dla tego rozwiązania. Mimo że większość posłów i posłanek zagłosowała przeciw czytaniu projektów podczas tego posiedzenia Sejmu, sama demonstracja trwała do 27 lipca. Cel: pokazanie, że zamierzamy walczyć o ustawę do skutku.


Akcja Miłość Nie Wyklucza miała też swoich przedstawicieli i przedstawicielki na konferencjach prasowych w Sejmie poświęconych związkom partnerskim 10 i 24 lipca. Po tej pierwszej, wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii, złożyliśmy i złożyłyśmy w biurze marszałkini Ewy Kopacz przygotowany przez nas apel o nadanie biegu projektom ustaw o związkach partnerskich. Delegacja MNW uczestniczyła też w spotkaniu z marszałkinią, które odbyło się 18 lipca, jak również była obecna na sejmowej galerii 24 lipca, gdy zapadała decyzja odnośnie losu obydwu projektów. Na naszą prośbę posłowie i posłanki RP i SLD mieli podczas tych obrad ze sobą kartki "TAK dla związków partnerskich".


Nasze kolejne działania to przygotowanie klipu informacyjnego o związkach partnerskich oraz listu do posłów i posłanek, które, powielone w 460 kopiach, trafiły do ich skrzynek sejmowych. Ten sam list został wykorzystany przez Kampanię Przeciw Homofobii w internetowym apelu do posłów i posłanek.

Z naszej inicjatywy powstało Partnerstwo dla Związków - koalicja organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, inicjatyw i osób prywatnych działających na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i równouprawnienia. Jej celem jest wspólne działanie na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych. Jest już gotowa strona internetowa Partnerstwa, na której zbieramy informacje na temat jego działań. Obecnie do koalicji przystąpiło już 36 organizacji i grup, cały czas przyjmowane są nowe zgłoszenia.

Inne działania akcji Miłość Nie Wyklucza rozpoczęte w lipcu to akcja pisania do posłów i posłanek, i odwiedzania ich w biurach oraz mailing do europejskich organizacji działających na rzecz osób nieheteronormatywnych na temat obecnej sytuacji w Polsce. Cały czas służymy też wsparciem dla innych akcji na rzecz związków - nagłośniliśmy między innymi międzynarodową petycję na rzecz wprowadzenia związków partnerskich na stronie Avaaz.org i akcję "Podziękuj posłom i posłankom za pozbawienie cię prawa do szczęścia". Za pośrednictwem naszej strony na Facebooku udało się też rozpropagować słynny już "solidarnościowy" mem poświęcony związkom partnerskim oraz nasz protest przeciwko reakcji nań NSZZ Solidarność.


Cały czas trwa też nasza kampania "W związku z miłością", za pośrednictwem której możecie pokazać swoje poparcie dla związków partnerskich.

O zorganizowanych przez nas akcjach napisały między innymi "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", portale Wyborcza.pl, Gazeta.pl, Tokfm.pl, Wiadomosci24.pl, Warszawa.Naszemiasto.pl, Natemat.pl, tygodniki "Wprost", "Przekrój" i "Newsweek", informowały też o nich Polskie Radio, TOK FM, TVP, Polsat, Polsat News, TVN24 i Superstacja.

Wybrane doniesienia medialne na temat ostatnich działań oraz wystąpienia członków i członkiń akcji Miłość nie Wyklucza:

Prasa:
 1. http://wyborcza.pl/relacje/1,126862,12120971,Porozmawiajmy_o_zwiazkach_partnerskich.html
 2. http://wyborcza.pl/1,75402,12128316,Wasz_glos_w_debacie_o_zwiazkach_partnerskich.html?as=1&startsz=x
 3. http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12072848,Jezeli_komus_nie_odpowiadaja_zwiazki_partnerskie_.html
 4. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/642256,Dyzuruja-na-Wiejskiej-chca-zwiazkow-partnerskich
 5. http://wyborcza.pl/1,95892,12123416,Ludzie_powinni_miec_takie_same_prawa__list_.html
 6. http://wyborcza.pl/1,75478,12123718,Koniec_z_proszeniem_na_kolanach__czas_zaczac_zadac.html
 7. http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gwiazda-hollywood-pod-teczowa-flaga-homozwiazki-ro,1,5194951,wiadomosc.html
 8. http://www.wprost.pl/ar/332998/Zwiazki-partnerskie-to-w-Europie-standard-Apel-do-Ewy-Kopacz/
 9. http://www.wprost.pl/ar/335269/Solidarnosc-kazala-usunac-plakat-promujacy-zwiazki-partnerskie/?pg=1
 10. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,12177671,_S__zazadala_usuniecia_plakatu_promujacego_zwiazki.html
 11. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/s-zazadala-usuniecia-plakatu-promujacego-zwiazki-p,1,5196917,wiadomosc.html
 12. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/warszawa_pod_sejmem_stanie_pikieta_o_zwiazkach_partnerskich_238316.html
 13. http://www.fakt.pl/Spor-o-plakat-Solidarnosci-Solidarnosc-kontra-LGBT-Solidarnosc-kontra-homoseksualisci-,artykuly,170135,1.html
 14. http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/623867,zdjecie-zwiazku-partnerskiego-cooperow-dwoch,id,t.html
 15. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,12179769,Walcza_o_zwiazki_partnerskie__Nie_czekaja_na_partie.html
 16. http://wyborcza.pl/1,75478,12183759,Sejm_nie_zajmie_sie_zwiazkami_partnerskimi____Niech.html?as=1&startsz=x
 17. http://wyborcza.pl/relacje/1,126862,12181872,Sejm_nie_zajmie_sie_teraz_ustawa_o_zwiazkach_partnerskich_.html
 18. http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1488595,wyuzdane-lesbijki-lezo-pod-sejmem-czekajac-na-okazje-by,3133771,id,t,zid.html#skomentuj
 19. http://wyborcza.pl/1,75478,12192759,Komentarze_o_ustawie_Dunina__rozczarowanie__niesmak_.html
 20. http://www.wprost.pl/ar/335763/Prawnik-projekt-PO-o-zwiazkach-partnerskich-Niechlujny-niedopracowany/
 21. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,12185892,_Czuje_sie_lekcewazona___Co_ze_zwiazkami_partnerskimi_.html
 22. http://www.innastrona.pl/newsy/5502/niegodne-uczynki-i-obrzydliwi-homoseksualisci/
 23. http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1488595,wyuzdane-lesbijki-lezo-pod-sejmem-czekajac-na-okazje-by,3133865,id,t,zid.html#galeria
 24. http://natemat.pl/24527,milosc-nie-wyklucza-demonstruje-pod-sejmem-i-nie-poddaje-sie-bedzie-bronic-zwiazkow-partnerskich
Filmy:
 1. http://youtu.be/6L8azp82lkc z konferencji RP
 2. http://tvp.info/wiadomosci/tematy/zwiazki-partnerskie/7968540
 3. http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/panorama/reportaze/burza-wokol-zwiazkow-partnerskich/8082412
 4. http://tvp.info/wiadomosci/tematy/zwiazki-partnerskie/8082404
 5. http://fakty.tvn24.pl/ucieczka-od-zwiazkow,266825.html
 6. https://www.youtube.com/watch?v=RvGndkNe_yc
 7. http://www.youtube.com/watch?v=PXxhom82c4E
 8. http://www.youtube.com/watch?v=RvSZX8hZhaE
 9. http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/kopacz-przeciwko-klubowi,413116.html
 10. http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/nic-sie-nie-ukryje,267590.html

środa, 25 lipca 2012

Projekt umowy związku partnerskiego posła Dunina

Poseł Dunin kazał nam długo czekać na przedstawienie swojego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego. Ale w końcu się doczekaliśmy.
Dzisiaj na stronie internetowej posła pojawił się projekt i jego uzasadnienie.
Projekt zostanie poddany wnikliwej analizie przez prawników należących do akcji Miłość Nie Wyklucza i wkrótce ogłosimy nasze oficjalne stanowisko.

Zachęcamy do czytania i komentowania.

Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego


Uzasadnienie projektu ustawy o umowie związku partnerskiego

piątek, 20 lipca 2012

Miłość Nie Wyklucza edukuje posłów i posłanki

Już w najbliższy wtorek, 24 lipca rano okaże się, czy ustawy o związkach partnerskich trafią pod obrady Sejmu. Jeżeli tak, ich pierwsze czytanie odbędzie się tego samego dnia około godziny 16, a prawdopodobne głosowanie nad odrzuceniem projektów w pierwszym czytaniu w piątek 27 lipca.

Przygotowaliśmy szereg działań, którymi mamy nadzieję przekonać posłów i posłanki do merytorycznej, nie ideologicznej debaty nad projektami. Jednym z nich jest klip edukacyjny o związkach, który, wraz z listem od nas, trafi w poniedziałek do ich sejmowych skrzynek:
Kolejne przygotowywane przez nas działania to manifestacje pod Sejmem od 24 do 27 lipca i akcja odwiedzania posłów i posłanek w ich biurach. Rozesłaliśmy również do zagranicznych organizacji działających na rzecz osób niheteronormatywnych prośbę o zorganizowanie w tych dniach akcji poparcia dla naszych działań oraz współrzygotowaliśmy list do posłów i posłanek rozsyłany za pomocą formularza na stronie Kampanii Przeciw Homofobii. Będziemy też obecni na galerii sejmowej podczas obrad nad ustawami.

Długofalowe działania na rzecz związków będziemy realizować w ramach Partnerstwa dla Związków - zainicjowanej przez nas koalicji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, inicjatyw i osób prywatnych działających na rzecz praw człowieka.

środa, 18 lipca 2012

Po spotkaniu z Ewą Kopacz


fot. Justyna Stypaniak
18 lipca w Sejmie udało nam się, na naszą prośbę, spotkać z Marszałkinią Sejmu Ewą Kopacz.

Uzyskaliśmy informację, iż Marszałkini popiera kilka podstawowych postulatów z projektów ustaw o związkach partnerskich, z czego wymieniła: dostęp do informacji medycznej i decydowaniu o leczeniu partnera/partnerki, dziedziczenie ustawowe, możliwość odmowy składania zeznań w postępowaniu sądowym (dotyczącym partnera/partnerki).

Poparła też uregulowanie tych kwestii w formie jednej ustawy.

Zdeklarowała, iż chce dopuścić do debaty w Sejmie, czyli pierwszego czytania obydwu projektów ustaw (które ma odbyć się 24 lipca, jeśli tak zdecyduje Sejm we wcześniejszym głosowaniu). Marszałek nie chciała jednak zdeklarować, mimo dopytywania, czy będzie głosować za czy przeciw ustawom. Uzasadniła to niepełną znajomością treści projektów.

W spotkaniu uczestniczyli członkinie i członkowie koalicji „Partnerstwo dla Związków”, w skład którego wchodzą różne organizacje i grupy nieformalne, działające wokół projektów ustaw o związkach partnerskich.

czwartek, 12 lipca 2012

PARTNERSTWO DLA ZWIĄZKÓW - koalicja na rzecz ustawy o związkach partnerskich w Polsce

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy i osoby prywatne, działające na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i równouprawnienia, do wspólnej akcji. Wspólnie stworzymy PARTNERSTWO DLA ZWIĄZKÓW – koalicję na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych.

Ustawa, po wejściu w życie, parom wchodzącym w związki partnerskie da zarówno prawa, np. wspólne rozliczanie podatków i dziedziczenie w pierwszej grupie, jak i nałoży na nie obowiązki, m.in. współdziałanie dla dobra związku. Da też możliwość decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera lub partnerki, prawo do otrzymania zwłok zmarłej partnerki lub partnera celem pochówku i wprowadzi wiele innych zapisów, regulujących te dziedziny życia, w których partnerki i partnerzy mają utrudnioną bądź uniemożliwioną wzajemną opiekę, wsparcie i wspólne życie.

Bez względu na to, czy jesteśmy w relacji różnopłciowej, czy jednopłciowej, chcemy w świetle prawa tworzyć rodziny i być dla siebie – także w świetle prawa – osobami bliskimi. Tymczasem we czwartek 28 czerwca Sejmowa Komisja Ustawodawcza po zaledwie 30 minutach obrad, które trudno nazwać merytorycznymi, uznała złożone w sejmie projekty ustaw o związkach partnerskich za niezgodne z Konstytucją RP. Tą samą Konstytucją, której artykuł 32 mówi: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Mamy dość traktowania nas jak obywatelek i obywateli drugiej kategorii. Mamy dość niesłuchania nas i lekceważenia naszych postulatów! Bez szerokiej koalicji nie będziemy w stanie uzyskać rozwiązań prawnych, które dadzą osobom dotychczas przez prawo niedostrzeganym możliwość stworzenia rodziny, wzajemnej opieki i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Udowodnijmy, że ta sprawa nie dotyczy niewielkiej grupy Polek i Polaków. Pokażmy, jak wiele osób, również będących w relacji różnopłciowej, pragnie zawrzeć związek partnerski. Pokażmy, jak wiele osób, które zdecydowały się i mogły wziąć ślub, popiera ideę związków partnerskich. Działajmy po partnersku!

Połączenie sił już przyniosło efekty: wspólne akcje Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzji, KPH, SPR, SOF i wielu osób prywatnych doprowadziły do tego, że projekty ustaw w najbliższych tygodniach będą czytane w Sejmie.

W ramach Partnerstwa dla Związków planujemy m.in. szeroko zakrojone działania informacyjne, skierowane zarówno do społeczeństwa, jak i do posłanek oraz posłów. Prosimy o informację, czy chcecie dołączyć do koalicji, do 16.07: rzecznik@miloscniewyklucza.pl. Listę członkiń i członków będziemy aktualizować na stronie www.

Partnerstwo dla Związków inicjują osoby związane z akcją Miłość Nie Wyklucza.

więcej informacji:

środa, 11 lipca 2012

Ustawy idą do pierwszego czytania

Akcje na Placu Zamkowym, pod Sejmem i w Sejmie przyniosły efekt - marszałkini Ewa Kopacz skierowała ustawy o związkach partnerskich do dalszych prac. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że pierwsze czytanie odbędzie się już na następnych posiedzeniu Sejmu, w dniach 24-27 lipca.

Dlatego już w tę sobotę o 16 spotykamy się w Cafe Zagadka (Warszawa, ul. Elektoralna 24, skrzyżowanie z Jana Pawła II), aby porozmawiać o dalszych działaniach w związku ze skierowaniem projektów ustaw do pierwszego czytania. 


Przybywajcie licznie z głowami pełnymi pomysłów! Udało nam się wyciągnąć ustawy z niszczarki, teraz pomóżmy im przejść pierwsze czytanie.

wtorek, 10 lipca 2012

Legalise Love!


Google poinformowało o rozpoczęcia kampanii "Legalise Love". Jednym z jej elementów jest wsparcie inicjatyw walczących o równy status osób LGBTQ na całym świecie.


Miło jest nam poinformować, że jedną z takich inicjatyw jest Miłość Nie Wyklucza.


9 lipca w londyńskim biurze Google odbyła się konferencja prezentująca kampanię oraz wdrażanie przez Google dobrych standardów w zakresie równego traktowania. Miłość Nie Wyklucza reprezentował Wojciech Szot. Prezentujemy fragmenty przemówienia przygotowanego na tą okazję, a Google dziękujemy i zapraszamy do współpracy wszystkie firmy chcące wdrażać standardy równego traktowania pracowników w biurze i walczące o to by podobnie byli traktowani poza nim.


Osoby LGBT w polskim prawie są prawie niezauważone. Istnieją pojedyncze zapisy dotyczące mniejszości seksualnych, są to: zakaz dyskryminacji w miejscu pracy, tzw. ustawa równościowa, która zakazuje dyskryminacji w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, działalności gospodarczej, działaniach w związkach zawodowych i organizacjach oraz w dostępie do zatrudnienia.


Obecnie w polskim Sejmie rozpatrywana jest ustawa dot. hate crimes oraz została zapowiedziana ustawa dot. uregulowania kwestii zmiany płci. Jednocześnie pod koniec czerwca deputowani w komisji sejmowej uznali, że dwa różne projekty ustawy o związkach partnerskich są niekonstytucyjne. Partia rządząca rozważa własny projekt ustawy, jednocześnie jest on mało prawdopodobny.


W Polsce od kilku lat notujemy wzrost tolerancji i akceptacji wobec osób LGBT, jednocześnie według różnych badań poparcie dla postulatu związków partnerskich w Polsce wynosi pomiędzy 25 a 45 procent i nie zmienia się od lat. Widoczną zmianą, która dokonała się w ostatnich latach jest współpraca państwa i organizacji pozarządowych w działaniach edukacyjnych (np. szkolenia dla policji), choć są to dopiero pierwsze kroki. Również na poziomie instytucji państwowych realizowana jest polityka różnorodności i równości obejmująca także osoby LGBT. Wielkim wydarzeniem dla nas był wybór na posłów jawnego geja i osoby transpłciowej – Roberta Biedronia i Anny Grodzkiej. Na poziomie rządowym problemy osób LGBT są jednak niezauważane.


Celem naszej akcji – Miłość Nie Wyklucza – jest edukacja nt zapisów ustawy o związkach partnerskich, jej promocja i polityczny lobbing. Dzięki naszym działaniom w Sejmie pojawił się projekt ustawy o instytucji związku partnerskiego (wcześniej posłowie proponowali oparte na francuskim modelu PACSy, które nie mialy poparcia wśród osób LGBT). Działamy poprzez akcje uliczne, plakaty, manifestacje, udział w dyskusjach i działania internetowe.


Gdy mówię „my” nie mam na myśli stowarzyszenia czy fundacji – Milość Nie Wyklucza to grupa niezależna, jedynie wspierana od strony technicznej przez moją organizację. W skład grupy wchodzi kilkadziesiąt osób, które postanowiły wspólnie zadziałać na rzecz związków partnerskich w sposób nowatorski. Stawiamy na działalność oddolną, partycypacyjną i kolektywną.  


Największym naszym sukcesem – poza powstaniem ustawy o związkach partnerskich – jest akcja plakatowa. Na pierwszym etapie dotyczyła ona tylko dużych miast, jednak wraz ze wzrostem funduszy „ruszyliśmy w Polskę” W kilkunastu miastach w Polsce zawisły plakaty z hasłem „Żądamy ustawy o związkach partnerskich”. Kampania była omawiana w wielu lokalnych mediach, przyczyniła się do szeregu kontrowersji, które pozytywnie wpłynęły na rozszerzenie się debaty o związkach partnerskich. Finansowanie kampanii oparte było w 80 procent o działania crowdfundingowe.


Głównym wyzwaniem stojącym przed grupą jest – po uznaniu niekonstytucyjności projektów ustawy o związkach partnerskich – zagospodarowanie oburzania i wściekłości. Dużym problemem, który obserwujemy jest zmęczenie tematem związków partnerskich. Temat ten od 7 lat obecny jest w dyskursie publicznym i z racji tego, że wciąż niewielkie są szanse na wprowadzenie ustawy, spada zaangażowanie w działania na rzecz ustawy. Próba budowy kapitału społecznego i kreowanie postawy aktywnej w walce o prawa osób LGBT to jedno z najważniejszych wyzwań przed ruchem LGBT nie tylko w Polsce. 

wtorek, 3 lipca 2012

Mamy dość! Żądamy ustawy o związkach partnerskich


W sobotę 30 czerwca odbyło się „kryzysowe” spotkanie zorganizowane przez Miłość Nie Wyklucza w reakcji na ostatnie wydarzenia, czyli negatywne zaopiniowanie przez Komisję Ustawodawczą obydwu złożonych już projektów ustaw o związkach partnerskich. Negatywna opinia tej Komisji nie jest wiążąca i marszałkini Kopacz może mimo niej przesłać projekty do dalszych prac, jednak jeśli nie chce tego zrobić, opinia Komisji jest znakomitym argumentem. Organizacje i działacze postanowili więc spotkać się, by ustalić szybkie i skoordynowane działania na najbliższe dni.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji LGBTQ (TransFuzji, KPH i SOFy) oraz dużo niezrzeszonych zainteresowanych osób. Zaplanowaliśmy szereg działań na najbliższe dwa tygodnie. To, czy dzięki nim osiągniemy zamierzony efekt – pokażemy nasze oburzenie i wściekłość na decyzję Komisji Ustawodawczej i pokażemy posłom i posłankom, że nie odpuścimy związków i będziemy walczyć do skutku, zależy od wszystkich osób LGBTQ. Będziemy potrzebować Waszej obecności, Waszego działania, Waszego zaangażowania.


Co będziemy robić?


1. Zarezerwujcie sobie czas w najbliższą sobotę,
7 lipca. Od 14 będziemy demonstrować w Warszawie na Placu Zamkowym pod hasłem „Mamy dość! Żądamy ustawy o związkach partnerskich”. Będziemy głośni i liczymy na to, że będzie nas dużo. Więcej informacji tu.

Nie będzie Was w tym czasie w Warszawie? Zróbcie wiec, pikietę, manifestację w swoim mieście! Pokażmy, że mamy dość. Pokażmy, że żądamy i nie odpuścimy!


2. Już w najbliższym tygodniu rozpocznie się
akcja pisania listów do marszałkini Ewy Kopacz, którą chcemy uwiecznić spotkaniem z nią. Przygotowujemy formularz, dzięki któremu każdy łatwo będzie mógł wysłać do marszałkini wiadomość z apelem o kontynuację prac. Jednak nie czekając na uruchomienie formularza, już teraz możecie słać do niej maile z Waszym osobistym apelem do niej. Adres mailowy, na który należy wysyłać apele z choćby najkrótszą, osobistą treścią, to: Ewa.Kopacz@sejm.pl. Niezależnie od tego pismo-apel do marszałkini wystosują organizacje LGBTQ i zaprzyjaźnione.

3.
W tygodniu 9-13 lipca codziennie od 10 do 22 będziemy manifestować pod Sejmem. To czas, kiedy posłowie i posłanki obradują. Nie damy im o nas zapomnieć. Taki jest plan, ale znowu, bez Was wszystkich się nie uda. Kto nie pracuje, kto może wziąć sobie wolne, kto nie wyjeżdża z Warszawy albo przyjeżdża do Warszawy – niech zarezerwuje sobie co najmniej kilka godzin w tych dniach, aby przyjść i pomóc.

4. Posłowie i posłanki to nasi reprezentanci, wybrani, jak głosi motto Sejmu, „z woli narodu”. To oni zatem są adresatami naszych działań. Oni powinni też być szczególnie otwarci na problemy, z jakimi mierzą się wyborcy z ich okręgów. Zachęcamy zatem –
wybierzcie się do swoich posłów i posłanek w odwiedziny! Zapytajcie: Kiedy w Polsce zostaną wprowadzone związki partnerskie? Dlaczego jeszcze ich nie ma? Dlaczego Sejm postanowił nas zignorować? Co Pan/Pani zamierza zrobić, żeby żyło mi się w tym kraju lepiej? Napiszcie do nich maila opisując, z czym musicie mierzyć się na co dzień! Zaapelujcie, by mieli odwagę walczyć o sprawy swoich wyborców – ludzi, dzięki którym znaleźli się w Sejmie. Listę posłów i posłanek w podziale na okręgi wyborcze znajdziecie TUTAJ.

Bądźcie z nami! Jeśli korzystacie z Facebooka, „polubcie”
naszego fanpejdża, na którym najwcześniej znajdziecie wszystkie informacje. Śledźcie naszą stronę. Wszystkie wydarzenia będą się działy w najbliższych dniach, szczegóły dogrywane są z godziny na godzinę. Czas nas goni – bądźcie z nami. Bądźcie gotowi się włączyć. Zgłaszajcie chęć pomocy, jest dużo pracy, a ludzi nadal mało! Kontaktujcie się z nami pod adresem rzecznik@miloscniewyklucza.pl. Poparcie dla kwestii związków partnerskich wyraziło w internecie kilkanaście tysięcy osób. Czas na wyjście z przestrzeni wirtualnej na ulice. Na ulice! Zgodnie ze starym dobrym hasłem – niech nas zobaczą!

czwartek, 28 czerwca 2012

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej ws. zaopiniowania projektu ustawy o związkach partnerskich [RELACJA NA ŻYWO]

Przedstawiciele MNW i KPH po obradach komisji.
Nie jest nam wesoło. Ale nie poddamy się.
13:07 Wynik głosowania. Ustawa o instytucji związku partnerskiego: za niedopuszczalnością: 15. Przeciw: 3 (tylko SLD i RP). Ustawa o umowie o związkach: za niedopuszczalnością: 15. Przeciw 3 (tylko SLD i RP). To by było na tyle. Teraz wszystko w rękach marszałkini Sejmu. 

13:05
Yga mówi o sytuacji w UE, o tym, jak długo już dyskutuje się o związkach partnerskich. Mówi o tym, czego się notarialnie uregulować nie da. Podkreśla, że taka ustawa nikogo nie skrzywdzi, nikomu nic nie zabierze, a pomoże wielu osobom. Odwołuje się do sumienia posłów.

13:04
Robert Biedroń konkluduje. Bardzo głośno na sali. Przewodniczący przywołuje salę do porządku. Robert odnosi się do kwestii adopcji dzieci i podkreśla, że w ustawach nie ma takiej możliwości. Zgłasza się Yga Kostrzewa. 

13:02  
Nie wiemy, kto, ale mówi o tym, że w tych projektach nie ma zakazu adopcji dzieci, więc one ją umożliwiają. Że co?!

12:58
Jerzy Kozdroń (PO) - rodzina to fundament, nie można tego zrównywać. Katalog w art. 18 jest zamknięty. Stoi on na przeszkodzie traktowania na równi związków małżeńskich z partnerskimi. Nie stoi za to na przeszkodzi innym uregulowaniom.

12:57
Robert Biedroń zaznacza, że przepisy wprowadzające są koniecznością, więc naturalne jest, że część przepisów, w których jest mowa o małżeństwie, trzeba będzie zmienić.

12:55
Przewodniczący mówi o zrównaniu w naszych ustawach związków partnerskich z małżeńskimi. Powołuje się na opinię Dudka, zupełnie nie pamięta o Piotrowskim.

12:54
Zaczynają się potyczki słowne. "Rodzina to fundament, na którym ten kraj stoi" - słyszymy z sali.

12:51
Poseł Kalisz powołuje się na art. 30 Konstytucji o godności człowieka i obywatela. Godność jest związana z tożsamością, z możliwością realizacji siebie samego - mówi. U zarania każdej dyskusji o prawach człowieka trzeba pamiętać o tym zapisie.

12:49
Czas na Ryszarda Kalisza. Cisza na sali, mamy nadzieję, że to dobry znak. Stwierdza, że wyliczenie z art. 18 nie wyklucza ochrony innych związków. 

12:47
Legislator omawia opinie Dudka i Piotrowskiego. Podejmując decyzję o dopuszczalności, trzeba się zastanowić, czy zakres przyznanych praw nie jest zbyt szeroki - mówi.

12:43
Mówi przedstawiciel biura legislacyjnego. Zgłasza wątpliwości co do zgodności projektu z art. 18 Konstytucji. Powołuje się na obowiązujące doktryny. Mówi, że nie zakazują one tworzenia innych związków niż małżeństwa. Ma jednak wątpliwości co do zakresu praw. Obawia się, że przy tak wielu zmianach opieka nad małżeństwem może być iluzoryczna.

12:41
Biuro Analiz: opinie konstytucjonalistów dotyczą jedynie lutowego projektu ustawy.

12:39
Poseł wnioskodawca punktuje różnice między związkiem partnerskim a małżeństwem. Katalog różnic jest olbrzymi - mówi. I prosi o pozytywne zaopiniowanie ustawy, która potrzebna jest ogromnej rzeszy ludzi.

12:36
Poseł Biedroń mówi o rekomendacjach unijnej Rady Praw Człowieka. Przypomina, że demokracja to rządy większości, która dba o prawa mniejszości. Niestety wielu posłów nie słucha, co każe podejrzewać, że mają wyrobioną opinię na ten temat. Ale bądźmy dobrej myśli.

12:33
Robert Biedroń mówi o konstytucyjnej zasadzie równości i o tym, że polski system prawny jej nie realizuje. Mówi o problemach z dziedziczeniem, pochówkiem, odmową zeznań itd. i o tym, że nie da się ich uregulować w inny sposób niż ustawą. Powołuje się na analizy, zgodnie z którymi nasze projekty nie degradują instytucji małżeństwa.

12:31
Przewodniczący mówi, że najważniejsza jest kwestia zgodności z art. 18 Konstytucji i prosi, by Robert Biedroń skupił się na tej kwestii. Poseł Biedroń dementuje kwestię autopoprawki - nic takiego nie było.

12:28
Robert Biedroń mówi, że nie wie, którego z projektów dotyczą dotychczasowe opinie - Dariusza Dudka i Ryszarda Piotrowskiego. Biuro Analiz Sejmowych: to wynika z tego, że wnioskodawcy wnieśli autopoprawkę do projektów, a opinie dotyczyły wersji pierwotnej. Ale rozważania opiniodawców są aktualne w odniesieniu do obecnych wersji.

12:26
Zaczyna się dyskusja nad naszymi projektami.


12:25 Wynik głosownia nad niedopuszczalnością projektu - 17 za odrzuceniem, 2 przeciw.

12:22 
Nie słyszymy Kalisza, bo Śmiszek dyskutuje z posłanką, która siedzi naprzeciw nas. "Myli się pan, takie mam ekspertyzy" - tłumaczy posłanka. Ech.


12:20
Ryszard Kalisz odpowiada przeciwnikom ustawy. Skoro RPO ma wystarczające kompetencje, to skąd w Polsce tyle dyskryminacji - pyta.


12:17 
Krzysztof Śmiszek mówi o implementacji dyrektyw unijnych. I o karze nałożonej na Polskę przez UE za zaniedbania w tym zakresie. Prosi o przemyślenie faktu, że RPO nie ma możliwości wchodzenia w spory między obywatelami, co naraża nasz kraj na kolejne procesy w Luksemburgu.


12:11
O, poseł PO mówi o wdrażaniu prawa antydyskryminacyjnego, którym niedługo się ta partia zajmie. Użył nawet literek LGBT.


12:09
 Kto ma donośny głos, tego słuchają. Liczymy, że nasi wnioskodawcy nie mają dziś problemów z gardłem i będą głośno i dobitnie argumentować za ustawą.


12:03
Rzecznik ds. przeciwdziałania dyskryminacji to mnożenie bytów - argumentują przeciwnicy ustawy. Są nieliczni, ale niestety jedynie w tym sensie, że większość zebranych woli dyskutować o innych kwestiach i wydaje się należeć do grona niezainteresowanych tym, co się dzieje.


11:57
Oprócz nas z przedstawicieli organizacji pozarządowych obecni są m.in. Krzysztof Śmiszek, Yga Kostrzewa i Agata Chaber. Póki co nadal toczy się dyskusja nad pierwszym omawianym dziś projektem.


11:42
 Zaczynamy relację na żywo z Sejmu. Reprezentacja Miłość Nie Wyklucza w składzie Ewa Tomaszewicz, Wojciech Szot, Marcin Szczepkowski jest na miejscu. Trwają obrady nad projektem ustawy powołującej rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Nasza ustawa jest druga w porządku obrad.

środa, 13 czerwca 2012

Miłość Nie Wyklucza na Bydgoskich Dniach Różnorodności


Bydgoskie Dni Różnorodności to jedyne w tym mieście wydarzenie poświęcone przeciwdziałaniu homofobii i szeroko pojętej dyskryminacji. Lambda Bydgoszcz zaprasza na czwartą już edycję tej imprezy.

Dni Różnorodności rozpoczną się w piątek 15 czerwca od „Żywej Biblioteki”, czyli niepowtarzalnej okazji by skonfrontować swoje uprzedzenia i porozmawiać z osobami, które na co dzień są szczególnie narażone na dyskryminację. Wśród „Książek” znajdą się m.in. osoba niesłysząca, osoba homoseksualna oraz homoseksualny rodzic. Po wizycie w bibliotece warto zrelaksować się przy dobrym filmie – na pokazie dramatu „Piękno”. To najnowsza produkcja z motywem LGBT na polskim rynku – w Bydgoszczy można ją zobaczyć tylko podczas Dni Różnorodności, premierowo.


Sobota to tradycyjny Marsz Milczenia. Przejdzie z Placu Wolności na Stary Rynek, by zaprotestować przeciwko homofobii, która nadal jest codziennością dla wielu osób LGBTQ, zmuszonych do milczenia na temat swojej orientacji i tożsamości płciowej. Po południu Przemysław Szczepłocki, prawnik znany z walki przeciwko homofobii, opowie o tym, w jaki sposób polskie prawo chroni osoby LGBT oraz jakie dalsze zmiany trzeba w nim wprowadzić. W niedzielę odbędzie się panel o związkach partnerskich. Jaka jest realna szansa na ich wprowadzenie w Polsce? Zastanowią się nad tym zaproszeni goście – Artur Dunin, poseł PO, który przygotował jeden z projektów ustawy o związkach partnerskich - oraz Ewa Tomaszewicz, dziennikarka i blogerka zaangażowana w kampanie "Miłość Nie Wyklucza" i „W związku z miłością”.


Jak widać – atrakcji w programie tegorocznych Bydgoskich Dni Różnorodności nie brakuje. Do zobaczenia!


Pełny program imprezy można znaleźć na
stronie Lambdy Bydgoszcz.

piątek, 8 czerwca 2012

Nowe władze Stowarzyszenia Otwarte Forum

Stowarzyszenie Otwarte Forum, współtwórca akcji Miłość Nie Wyklucza i nasza organizacja parasolowa, jak również m.in. wydawca serwisów Homiki.pl i InnaHistoria.pl, ma nowy zarząd. Prezesem SOF wybrany został Wojciech Szot, zastępcą prezesa Krzysztof Zabłocki, sekretarzem i skarbnikiem stowarzyszenia Marcin Teodorczyk.

Jak poinformował portal Homiki.pl, zmiany w zarządzie spowodowane są tym, że dotychczasowa prezeska stowarzyszenia Urszula Pawlik podjęła decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Zarząd zamierza kontynuować podjęte działania oraz rozwijać stowarzyszenie ze szczególnym naciskiem na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Szczegółowe plany działania zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w zarządzaniu stowarzyszeniem!

czwartek, 7 czerwca 2012

Miłość Nie Wyklucza na Paradzie Równości 2012

Po raz 11 Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Tradycyjnie nie zabrakło na niej naszego wielkiego banera "Żądamy ustawy o związkach partnerskich".

Tak to wyglądało w 2009:


Tak w 2010:


W 2011:


A tak w 2012:


Czy za rok pójdziemy pod tym samym hasłem, czy też będziemy je mogli zmienić na "Dziękujemy za ustawę o związkach partnerskich"? Czas pokaże. Ale wierzymy, że wspólnie uda nam się to w końcu wywalczyć.

A tymczasem zapraszamy do oglądania fotorelacji z tegorocznej parady na stronach akcji Miłość Nie Wyklucza i kampanii W związku z miłością.

sobota, 2 czerwca 2012

Nowa kampania na konferencji w Sejmie

Dzień przed paradą, 1 czerwca, w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się zorganizowana przez akcję Miłość Nie Wyklucza i Grupę Inicjatywną ds. Związków Partnerskich dwupanelowa konferencja poświęcona związkom partnerskim.
W pierwszym panelu wzięły udział dwie pary chcące zawrzeć związek partnerski, a zarazem bohaterowie nowej kampanii społecznej na rzecz związków partnerskich "W związku z miłością" (facebook.com/WzwiazkuZmilosciazmiloscia.pl) - Oktawiusz i Hubert oraz Agnieszka i Piotr. Opowiadali o swojej motywacji do zawarcia związku partnerskiego oraz o problemach, z jakimi spotykają się pary, które nie mogą sformalizować swojego związku lub nie chcą formalizacji w formie małżeństwa.

Oktawiusz, pracownik organizacji pozarządowej, mówił m.in., że chciałby wprowadzenia związków partnerskich, by nie musieć się martwić np. o to, czy kiedy coś mu się stanie, wystarczy poświadczenie notarialne, by jego partner mógł go odwiedzić, czy będzie on musiał liczyć się z jego rodzicami, z którymi nie ma kontaktu. Jego partner Hubert - tłumacz i autor gier komputerowych - podkreślał, że dla niego najbardziej elementarną sprawą, jeśli chodzi o możliwość zawarcia związku, są kwestie niewymierne - np. "bycie pełnoprawnym obywatelem w swoim kraju".

"Małżeństwo przestało być adekwatną formą życia dla wielu ludzi" - oceniał Piotr, dziennikarz. Jego zdaniem warto o tym mówić, nie tylko ze względu na ludzi młodych. Jego partnerka Agnieszka, pracownica PAN, uważa, że "małżeństwa często zawierane są z różnych względów, np. ekonomicznych, i funkcjonują jak kontrakt biznesowy".

W drugim udział wzięli politycy: Robert Biedroń - wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Ruchu Palikota - Artur Dunin - poseł Platformy Obywatelskiej i Paulina Piechna-Więckiewicz - wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radna m. st. Warszawy. Robert Biedroń przekonywał, że kwestia formalizacji związków partnerskich jest całkowicie błędnie określana przez niektórych tematem zastępczym. Jak "To temat fundamentalny dla wielu osób" - mówił. "Kiedy nie możemy odwiedzić partnera czy partnerki w szpitalu, kiedy nie możemy razem rozliczać się z podatku, kiedy w normalny sposób w sytuacjach krytycznych nie możemy pochować partnera czy partnerki, to wszystkie inne sprawy stają się drugorzędne" - podkreślał.

Przypominamy, że w Sejmie są obecnie dwa projekty ws. związków partnerskich złożone przez Ruch Palikota i SLD. Własny projekt ma także PO, ale nie trafił on jeszcze do laski marszałkowskiej.


Pełna fotorelacja na FB W związku z miłością.

(na podst.: PAP)

czwartek, 31 maja 2012

Patykowce i baner - tworzenie i noszenie! Bring your own patyk!

Zapraszamy wszystkich chętnych na przed-Paradowe, patyzanckie zajęcia plastyczne, na których będziemy tworzyć patykowce, czyli małe transparenty. Każdy będzie mógł wymyślić swoje hasło i zaprojektować transparent marzeń! Prosimy o przybycie z własnymi materiałami:)

Spotykamy się o 11. w/przed Dynamo Cafe na Smolnej 16, robimy, a przed 15. przenosimy się na start Parady.

Na samej Paradzie też przyda się pomoc - potrzebni są chętni do niesienia baneru MNW. Im więcej osób, tym łatwiej nieść, więc prosimy i zapraszamy!

źródło: Wiadomości24.pl
 Foto. Radosław Cetra
źródło: http://trzyczesciowygarnitur.blogspot.com/2010/07/gotowi-na-parade.html

wtorek, 22 maja 2012

Projekt ustawy o umowie złożony

Dziś został złożony w Sejmie projekt ustawy o umowie związku partnerskiego, przygotowany we współpracy z Grupą Inicjatywną ds. Związków Partnerskich (Yga Kostrzewa, Mariusz Kurc, Krystian Legierski, Radek Oliwa, Tomasz Szypuła) przez zespół ekspertów koordynowany przez posła Roberta Biedronia. Jest zbliżony do francuskiej ustawy PACS.

Pierwszy projekt ustawy - o związkach partnerskich - przygotowany we współpracy z grupą Miłość Nie Wyklucza został złożony kilka miesięcy temu.

Oba projekty są popierane przez Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

A tak pracowaliśmy nad projektami:

 
 

poniedziałek, 30 kwietnia 2012

MNW na spotkaniach z posłami

Reprezentacja akcji Miłość Nie Wyklucza w ostatnich tygodniach odbyła dwa spotkania dotyczące ustaw o związkach partnerskich. Naszym celem było przeprowadzenie konsultacji na temat przyszłych prac nad projektami.

Najpierw spotkaliśmy się z posłem Arturem Duniem (PO), aby porozmawiać o przygotowywanym przez niego projekcie ustawy o związkach partnerskich.

Spotkanie miało na celu uzyskanie u źródła informacji o projekcie, gdyż dotychczasowe informacje znane są jedynie z doniesień prasowych. Rozmawialiśmy z posłem także o poparciu w szeregach PO dla idei związków partnerskich i szansach na uchwalenie któregokolwiek z projektów ustawy w przyszłości. Przy obecnej konfiguracji politycznej w Sejmie RP uchwalenie każdego z projektów ustaw wymaga poparcia dużej części posłów koalicji PO-PSL. 

Skonfrontowaliśmy także założenia jego projektu  z oczekiwaniami co do jego treści wypracowanymi do tej pory za pośrednictwem dwóch ankiet przeprowadzonych przez akcję Miłość Nie Wyklucza i portal Homiki.pl. Staraliśmy się także porównać jego założenia z zapisami projektu ustawy złożonego już w Sejmie RP przez RP i SLD, a w powstawaniu którego akcja MNW brała czynny udział jako strona społeczna.
Poseł Artur Dunin zapowiedział złożenie projektu w niedługim czasie po zakończeniu konsultacji wewnętrznych w partii. Zapewnił nas także, że dołoży starań, aby żaden ważny zapis z już i tak dosyć ubogiego projektu nie został usunięty podczas prac w komisjach. 

Z niecierpliwością czekamy na złożenie tego projektu ustawy o związkach partnerskich, aby móc w pełni odnieść się do jego treści. Z dotychczasowych informacji  wynika, że projekt nadal jest w trakcie konsultacji wewnętrznych w PO, a termin jego złożenia planowany jest na połowę maja.

Spotkaliśmy się również z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, która wyraziła gorące i niezmienne poparcie dla idei wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku uczestniczyła ona w pracach podkomisji pracującej nad projektem ustawy Grupy Inicjatywnej o umowie związku partnerskiego złożonym pod koniec ostatniej kadencji Sejmu. 

Pani Pełnomocniczka zwróciła uwagę na to, że większy wpływ na zmianę poglądu posłów niezdecydowanych niż na przykład wysyłanie maili mogą mieć osobiste spotkania posłów z ich wyborcami chcącymi zawrzeć związek partnerski i zachęciła nas do takich działań.

Na nasze pytanie o stanowisko rządu odnośnie związków partnerskich podkreśliła istnienie dużych podziałów natury światopoglądowej w rządzie i to, że nie wiadomo jeszcze, który resort będzie przygotowywał oficjalne stanowisko rządu. My po cichu liczymy na to, że to zadanie zostanie powierzone Pani Pełnomocniczce.