małżeństwa dla wszystkich

piątek, 20 lipca 2012

Miłość Nie Wyklucza edukuje posłów i posłanki

Już w najbliższy wtorek, 24 lipca rano okaże się, czy ustawy o związkach partnerskich trafią pod obrady Sejmu. Jeżeli tak, ich pierwsze czytanie odbędzie się tego samego dnia około godziny 16, a prawdopodobne głosowanie nad odrzuceniem projektów w pierwszym czytaniu w piątek 27 lipca.

Przygotowaliśmy szereg działań, którymi mamy nadzieję przekonać posłów i posłanki do merytorycznej, nie ideologicznej debaty nad projektami. Jednym z nich jest klip edukacyjny o związkach, który, wraz z listem od nas, trafi w poniedziałek do ich sejmowych skrzynek:
Kolejne przygotowywane przez nas działania to manifestacje pod Sejmem od 24 do 27 lipca i akcja odwiedzania posłów i posłanek w ich biurach. Rozesłaliśmy również do zagranicznych organizacji działających na rzecz osób niheteronormatywnych prośbę o zorganizowanie w tych dniach akcji poparcia dla naszych działań oraz współrzygotowaliśmy list do posłów i posłanek rozsyłany za pomocą formularza na stronie Kampanii Przeciw Homofobii. Będziemy też obecni na galerii sejmowej podczas obrad nad ustawami.

Długofalowe działania na rzecz związków będziemy realizować w ramach Partnerstwa dla Związków - zainicjowanej przez nas koalicji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, inicjatyw i osób prywatnych działających na rzecz praw człowieka.

Brak komentarzy: