małżeństwa dla wszystkich

poniedziałek, 30 kwietnia 2012

MNW na spotkaniach z posłami

Reprezentacja akcji Miłość Nie Wyklucza w ostatnich tygodniach odbyła dwa spotkania dotyczące ustaw o związkach partnerskich. Naszym celem było przeprowadzenie konsultacji na temat przyszłych prac nad projektami.

Najpierw spotkaliśmy się z posłem Arturem Duniem (PO), aby porozmawiać o przygotowywanym przez niego projekcie ustawy o związkach partnerskich.

Spotkanie miało na celu uzyskanie u źródła informacji o projekcie, gdyż dotychczasowe informacje znane są jedynie z doniesień prasowych. Rozmawialiśmy z posłem także o poparciu w szeregach PO dla idei związków partnerskich i szansach na uchwalenie któregokolwiek z projektów ustawy w przyszłości. Przy obecnej konfiguracji politycznej w Sejmie RP uchwalenie każdego z projektów ustaw wymaga poparcia dużej części posłów koalicji PO-PSL. 

Skonfrontowaliśmy także założenia jego projektu  z oczekiwaniami co do jego treści wypracowanymi do tej pory za pośrednictwem dwóch ankiet przeprowadzonych przez akcję Miłość Nie Wyklucza i portal Homiki.pl. Staraliśmy się także porównać jego założenia z zapisami projektu ustawy złożonego już w Sejmie RP przez RP i SLD, a w powstawaniu którego akcja MNW brała czynny udział jako strona społeczna.
Poseł Artur Dunin zapowiedział złożenie projektu w niedługim czasie po zakończeniu konsultacji wewnętrznych w partii. Zapewnił nas także, że dołoży starań, aby żaden ważny zapis z już i tak dosyć ubogiego projektu nie został usunięty podczas prac w komisjach. 

Z niecierpliwością czekamy na złożenie tego projektu ustawy o związkach partnerskich, aby móc w pełni odnieść się do jego treści. Z dotychczasowych informacji  wynika, że projekt nadal jest w trakcie konsultacji wewnętrznych w PO, a termin jego złożenia planowany jest na połowę maja.

Spotkaliśmy się również z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, która wyraziła gorące i niezmienne poparcie dla idei wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku uczestniczyła ona w pracach podkomisji pracującej nad projektem ustawy Grupy Inicjatywnej o umowie związku partnerskiego złożonym pod koniec ostatniej kadencji Sejmu. 

Pani Pełnomocniczka zwróciła uwagę na to, że większy wpływ na zmianę poglądu posłów niezdecydowanych niż na przykład wysyłanie maili mogą mieć osobiste spotkania posłów z ich wyborcami chcącymi zawrzeć związek partnerski i zachęciła nas do takich działań.

Na nasze pytanie o stanowisko rządu odnośnie związków partnerskich podkreśliła istnienie dużych podziałów natury światopoglądowej w rządzie i to, że nie wiadomo jeszcze, który resort będzie przygotowywał oficjalne stanowisko rządu. My po cichu liczymy na to, że to zadanie zostanie powierzone Pani Pełnomocniczce.

Brak komentarzy: