małżeństwa dla wszystkich

czwartek, 21 marca 2013

Partnerstwo dla Związków o ostatnich wypowiedziach w sprawie związków partnerskich

Konferencja prasowa Partnerstwa dla Związków na temat ostatnich wydarzeń wokół związków partnerskich


21 marca 2013 r. odbyła się konferencja prasowa koalicji Partnerstwa dla Związków (zrzeszającej ponad 40 organizacji społecznych i grup nieformalnych, działających na rzecz wprowadzenia instytucji związków partnerskich), dotycząca ostatnich wypowiedzi premiera i Kancelarii Prezydenta na temat proponowanych zmian w prawie.

Partnerstwo dla Związków stoi na stanowisku, iż jakiekolwiek drobne, pośrednie regulacje, niewprowadzające instytucji związku partnerskiego, będą nieskuteczne i nie rozwiążą żadnych trudności, z jakimi spotykają się obecnie osoby żyjące w niesformalizowanych związkach jedno- i różnopłciowych. Co więcej, stworzy dodatkowe problemy wynikające z konieczności udowadniania przed sądami faktu bycia osobą bliską. Będzie to proceder upokarzający i uderzający w godność.

Propozycje dotyczące uregulowania kwestii związków partnerskich nie są konsultowane ze stroną społeczną, czyli grupami najbardziej zainteresowanymi wprowadzeniem tego typu uregulowań.

W dalszym ciągu liczymy na spotkanie w tej kwestii z premierem i pozostajemy na stanowisku, iż wprowadzenie instytucjonalizacji związków partnerskich jest absolutną koniecznością.
 

Brak komentarzy: