małżeństwa dla wszystkich

piątek, 13 stycznia 2012

Domagamy się rozwodów a nie rozwiązania umowy!

Oświadczenie Akcji Miłość nie wyklucza 13.01.2012

O nas

Akcja Miłość nie wyklucza to grupa nieformalna, którą tworzą osoby opowiadające się za ustawą o związkach partnerskich. Podejmujemy działania wizerunkowe (kampania plakatowa), monitoringowe i strażnicze (przedstawiliśmy własny projekt ustawy o związkach partnerskich). Miłość nie wyklucza była jedyną – poza wnioskodawcami – grupą społeczną obecną na posiedzeniu podkomisji pracującej w poprzedniej kadencji Sejmu nad projektem ustawy o umowie związku partnerskiego. Podczas tego posiedzenia zaprezentowano nasz sprzeciw wobec projektu ustawy - jako niezgodnego z oczekiwaniami społecznymi.

Od grudnia 2011 roku pracujemy wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Ruchem Palikota nad projektem ustawy o związkach partnerskich.

Co popieramy? - ustawę o instytucji związków partnerskich, przez co rozumiemy sformalizowane ustawą, w pełni dookreślone przez ustawodawcę związki zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego przez dwie osoby dowolnej płci. Ustawa taka daje nie tylko prawa, ale i nakłada na obywateli obowiązki podobne jak w małżeństwie.

Czego nie popieramy? - ustawy o umowach związków partnerskich, przez co rozumiemy umowy związków kształtowane przez partnerów/partnerki w sposób wskazany, ale nie wymagany przez ustawodawców, umowy takie zawierano by u notariusza. Ustawa taka daje pewne możliwości prawne, ale wskazuje na możliwość wybrania obowiązków lub rezygnacji z nich.

Domagamy się rozwodów a nie rozwiązania umowy!

Zapytaliśmy internautów i internautki – jakich związków partnerskich chcą. Dwukrotnie. W kwietniu 2010 roku 72,2% odpowiadających wskazało, że związki takie mają być zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 77.4% odpowiadających chciało by w ustawie znalazł się zapis o obowiązku wierności w związku partnerskim. Ankietę wypełniło 4537 osób. W styczniu 2012 roku 81,2% odpowiadających wskazało, że związki takie mają być zawierane w USC, zaś 71,2% wskazało na przychylność wobec obowiązku wierności w ustawie. Ankietę wypełniło 4701 osób.

Akcja Miłość nie wyklucza jest tworzona przez osoby, których celem jest wejście w życie ustawy o związkach partnerskich, ale też wejście w życie takiego rozwiązania, które będzie wypływało z potrzeb osób, które będą z nich korzystały. Nie z potrzeb polityków i polityczek. Dlatego opowiadamy się za projektem ustawy o instytucji związków partnerskich, nie umów.

Wyrażamy wdzięczność partiom za zaproszenie Akcji do współudziału w powstawaniu projektu ustawy o instytucji związków partnerskich na podstawie przygotowanego wcześniej przez nas projektu. Rozumiemy polityczną potrzebę zaprezentowania dwóch różnych propozycji ustawy, jednocześnie mamy nadzieję, że w tej swoistej rywalizacji projektów uwzględnione zostaną zapotrzebowania osób, które z prerogatyw ustawy będą korzystać.

Nie jesteśmy politykami/polityczkami, jesteśmy działaczami/działaczkami społecznymi. Naszym celem nie może być takie dopasowanie prawa by odpowiadało politycznym gustom, a promocja takich rozwiązań, których domagają się osoby, które – przynajmniej w pewnej części – reprezentujemy.

Dlatego zgadzając się na zaproponowaną przez partie polityczne formułę przygotowania i złożenia dwóch różnych projektów ustaw mamy nadzieję, że będzie to miało swój edukacyjny efekt – obywatele i obywatelki będą mogli rozróżnić promowane modele ustaw i opowiedzieć się za jednym z nich.

Akcja Miłość nie wyklucza zamierza dalej czynnie wspierać Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej w podejmowanych działaniach. Mamy nadzieję, że wypracowane w toku dalszych prac rozwiązania będą uwzględniały nie tylko interes polityczny ale i społeczne zapotrzebowanie, do czego zamierzamy się aktywnie przyczynić.

Brak komentarzy: