małżeństwa dla wszystkich

sobota, 4 lutego 2012

Komunikat o ankiecie

Akcja "Miłość nie wyklucza" przeprowadziła badanie internetowe na temat związków partnerskich. Wyniki opublikowalismy na naszym blogu kilka dni temu. Dzisiaj przedstawiamy krótki opis wyników.

W badaniu wzięło udział ponad 4500 osób. Najczęściej ankietę wypełniały heteroseksualne kobiety i homoseksualni mężczyźni. Są to grupy, które najliczniej wspierają postulat wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Badani w zdecydowanej większości chcieliby, aby związek partnerski był zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego (aż 82% odpowiedzi), a nie u notariusza. Najważniejsze jest dla nich zapisanie w ustawie praw dotyczących wydania ciała po śmierci partnera/partnerki i podejmowania decyzji o leczeniu w przypadku gdy partner/partnerka jest nieprzytomny/a. Najmniej zależy im na możliwości zmiany i łączenia nazwisk.

Dla zdecydowanej większości badanych istotne jest zapisanie w ustawie obowiązków na wzór małżeństw.Co ciekawe, na obowiązkach bardziej zależy osobom LGBT niż heteroseksualnym.

Interesujące są wyniki ankiety pokazujące różnice pomiędzy potrzebami osób, które chcą zawrzeć związek partnerski w USC, a tymi, które chcą to zrobić u notariusza. W większości przypadków w preferencjach tych dwóch grup nie ma większych różnic. Wyjątkiem są kwestie nazwisk i adopcji. Te elementy są bardzo mało ważne dla osób wskazujących, że związki partnerskie powinny być zawierane u notariusza. Dla tych osób mniejsze znaczenie mają też obowiązki wynikające z faktu zawarcia związku.

Przeprowadzone przez nas badanie wskazało bardzo wyraźnie, że osoby LGBT przywiązują większą wagę niż osoby heteroseksualne do różnych proponowanych elementów ustawy, jednakże różnice pomiędzy tymi dwiema grupami nie są duże.

W najbliższym czasie w parlamencie znajdą się przynajmniej dwa projekty ustawy o związkach partnerskich. Nasze badanie pokazuje, że osoby popierające wprowadzenie takiej ustawy, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy wieku, preferują rozwiązanie instytucjonalne, czyli związek zawarty w USC.

Brak komentarzy: